[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۱۱
  • دوره جدید

یادداشت میهمان، روزنامه شیراز نوین

هندی‌ها و پدیده گسترش جنگل‌ها
 

شیرازنوین- سیدمحمدجعفرناظم‌السادات

رئیس مرکز علوم جوی و اقیانوس‌شناسی دانشگاه شیراز

در بررسی‌های زیست‌محیطی به چند آمار برخوردم که بهتر دیدم آن را با شما دوستداران طبیعت در میان بگذارم. آمارها از کشور هندوستان و برخورد دولت و مردم این کشور با پدیده گسترش جنگل‌های این سرزمین است. لطفاً چند خط از این بررسی‌ها را با هم بخوانیم: «... با آنکه گستره جنگل‌های هندوستان در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی کاهش یافته بود،  تلاش‌های فراوانی به انجام رسید تا در سال‌های پس‌از سال‌های 1990 و بویژه پس از سال 2000 میلادی مساحت آنها روند کاهنده را فراموش و از روند فزاینده‌ای برخوردار شود. درسال 1995 میلادی مساحت این جنگل‌ها کمتر از 64‌میلیون هکتار بود. این مساحت در گذر سال‌های 2010 تا 2015 میلادی با نزدیک به سه‌میلیون هکتار افزایش، از 68‌میلیون هکتار به 70/70میلیون هکتار رسید که بیست‌و‌یک‌و‌سه‌دهم درصد کل کشور هنوستان را در‌بر‌می‌گیرد.
 به دیگر سخن، در گذر نزدیک به بیست ساله‌ی 1995 تا 2015 میلادی، جنگل‌های هندوستان نزدیک به هفت میلیون هکتار، برابر یک مربع مستطیل به ابعاد هزار کیلومتر در هفتاد کیلومتر، افزایش را آزموده است...» برای درک بهتر این رقم‌ها یادآور می‌شود که برپایه سنجه‌های سازمان خوار و بار جهانی فائو، مساحت کل جنگل‌های ایران برابر یازده میلیون هکتار است. بنابراین هندی‌ها در یک دوره نزدیک به بیست سال مساحتی نزدیک به هفتاد درصد جنگل‌های ایران را به جنگل‌های پیشین خود افزوده‌اند. 
شوربختانه در این دوران مساحت جنگل‌های ایران روندی منفی را آزموده است. با انجام چنین کارهای سازنده‌ای، آسیب‌پذیری مردم هندوستان در برابر خشکسالی و کمبود مواد غذایی کاهش یافته است. یادآور می‌شود که چون گروه‌ها و افراد گوناگون هریک می‌توانند در بهره‌برداری نسنجیده از جنگل سودی آنی ببرند، گسترش جنگل کاری بسیار دشوار است که بایستی در جای دیگر بدان پرداخت.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی