[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۵۰
  • دوره جدید

بیمه‌ها بدهی خود را پرداخت کنند، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین - محمد شبیری
 امروزه یکی‌از دغدغه‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز به‌عنوان رأس امور بهداشتی و درمانی  وصول مطالبات از صندوق‌های بیمه‌گر است که این مطالبه بیش‌از 800میلیارد تومان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مطالبات این دانشگاه از صندوق‌های بیمه‌گر اشاره کرد و گفت: مجموع مطالبات دانشگاه از صندوق‌های بیمه‌گر بیش‌از 800میلیارد تومان است که پیش‌از این بیش‌از هزار میلیارد تومان بود و قسمتی از آن پرداخت شد.
دکتر علی بهادر درخصوص این مطالبات به ارائه جزیات پرداخت  و افزود: از این مبلغ بدهی  354ميليارد تومان بدهــى تأمين اجتماعــى، 379ميليارد تومــان بدهى بيمه ســلامت،32ميليــارد تومــان بدهى نيروهاى مســلح و 11ميليارد تومان بدهى كميته امداد است که بیشترین بدهی مربوط به بیمه تأمین اجتماعی است.
وی موفقیت طرح تحول سلامت را به وصول مطالبات وابسته دانست و بیان کرد: برای ادامه این طرح باید صندوق‌های بیمه‌گر بدهی‌های خود را پرداخت کنند تا بتوانیم خدمات حوزه سلامت را افزایش دهیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بــا اشــاره بــه اجراى طــرح‌هاى مختلــف تحول ســلامت با بیان اینکه طرح تحول سلامت در سال‌های گذشته به‌صورت نمونه‌ای بوده است ادامه داد: برای ادامه طرح تحول سلامت که هزینه‌های زیادی صرف شده است باید مقوله سلامتی را پایش و برای ارتقای آن تلاش کرد.
بهادر به کاهش فرانشیز در طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بيماران در قالب طرح تحول سلامت كمتر از 5درصد صورت حساب را پرداخــت مى‌كننــد این درحالى است كه قبلاً ايــن پرداختى تا30درصد بود.
این مقام مسئول ادامه داد: تجهيز بيمارستان‌ها، افزودن اورژانس، ترويــج زايمان رايــگان طبيعى در بيمارســتان‌ها و كاهش سزارين از جمله مواردى است كه در طرح تحول سلامت روى آنها كار و اقداماتى صورت گرفته است.
به عقيده رئيس دانشگاه علوم پزشكى شيراز بايد مردم را نســبت به سلامتى خود آگاهى داد و با مشاركت همگانى براى ارتقای سلامت و خودمراقبتی از رفتارهايى كه سلامت را به خطر مى‌اندازد تلاش كرد؛ چراكه هرچقدر كه در زمينه سلامت فعالیت صورت گیرد در امر سلامت افراد جامعه سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. وی با اشاره به تقویت و رفع نواقص برنامه پزشک خانواده اظهار داشت: هيچ كشوری بدون كنترل هزينه كه با حضور پزشــک خانواده امكان‌پذير است، نمى‌تواند ارجاع و شناســايى و در نهايت مراقبت از بيماران را در پوشش همگانى سلامت ايجاد كند و از اين رو پزشک خانواده در فارس بایستی ادامه یابد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به وجــود نواقصى در طرح پزشــک خانواده اذعان كرد و گفت: درســت اســت كه طرح پزشک خانــواده با انتقاداتى رو‌به‌رو شــده است اما تلاش مى‌كنيم كه نواقص و مشكلات آن را رفع كنيم.
بهادر به موضوع سلامت در داخل كشور اشاره كرد و يادآور شــد: پوشش ســلامت در كشور داراى شــبكه گسترده‌اى از خانه‌هاى روســتايى تا بيمارســتان‌هــاى فوق تحصصى اســت و كشــورهاى ضعيف در اين زمينه از سيستم سلامت ما الگو مى‌گيرند.
مدیر‌کل بیمه سلامت فارس، همچنین در خصوص بدهی این سازمان به دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در اواخر سال گذشته جمع مبلغ دو ماهه از بدهی‌های دانشگاه پرداخت  و حتی مطالبات بخش‌های سرپایی، داروخانه‌ها، پاراکلینیک‌ها، درمانگاه‌ها، مطب‌ها، پزشک خانواده و بخش بستری خصوصی نیز واریز شد.
دکتر صابر فرخی لاریجانی نیز با اشاره به پرداخت‌های اخیر بیمه سلامت به مراکز درمانی فارس گفت: مطالبات بخش‌های سرپایی، بستری خصوصی و درمانگاه‌ها تا ابتدای تابستان ۹۶، مطب‌ها تا اواسط تابستان ۹۶، بخش دولتی تا ابتدای پاییز ۹۶ و داروخانه‌ها تا انتهای پاییز ۹۶ پرداخت شده است.
وی افزود: برای اولین‌باردر عمر ۶ساله‌ طرح پزشک خانواده شهری مطالبات این بخش نیز به‌روز شده است.
فرخی لاریجانی ادامه داد: فارس با داشتن ۵دانشگاه و دانشکده مستقل علوم پزشکی و بالغ‌بر ۵۰بیمارستان دولتی، حجم بسیاری از مراودات، تعاملات و دادوستدهای مالی را در حوزه بیمه‌ای دارد. این درحالی است که استانی مانند تهران ۳دانشگاه علوم پزشکی دارد و برخی از استان‌ها هم تنها یک دانشگاه علوم پزشکی دارند.
وی پرداخت‌های سال 96 را بی‌سابقه توصیف کرد و گفت: در نیمه‌ نخست سال گذشت، ۲هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بیمه سلامت در سطح کشور پرداخت اما در نیمه دوم سال ۹۷ مبلغ پرداخت‌ها به ۸هزار میلیارد تومان رسید.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی