[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۱۱۸
  • دوره جدید

موفقیت آبفای شیراز در ارتقای کیفیت آب، روزنامه شیراز نوین

مطلوبیت بالاتر از استاندارد نمونه‌های میکروبی و آزمون‌های کلرسنجی آزمایشگاه‌های شرکت آب و فاضلاب شیراز ثبت شد.
مدیرعامل آبفا شیراز گفت: در پایان سال ۱۴۰۲، در آزمایشگاه‌های شرکت آب و فاضلاب شیراز میزان مطلوبیت نمونه‌های میکروبی ۱۰۰درصد و میزان مطلوبیت آزمون‌های کلرسنجی ۹۸.۷۸ درصد بوده است.
 وی مطلوبیت این نمونه‌ها را بیشتر از استاندارد عنوان کرد و افزود: با توجه به وضعیت اقلیمی و آب و هوایی و ضمن در نظر گرفتن شرایط مهاجرپذیری شهرستان، تعداد نمونه آزمون شده برای این سنجش، ماهانه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ مورد بوده، در حالی که طبق استاندارد تعداد ۹۰ نمونه کفایت می‌کند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی