[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۱۵۵
  • دوره جدید

امیدواری فارس به آسمان بهاری، روزنامه شیراز نوین

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس خبر داد:
امیدواری فارس به آسمان بهاری

بدری: میزان 27 میلی‌متر بارش به میانگین استان در سامانه بارشی اخیر در سال آبی جاری اضافه شد

طی جبهه بارندگی اخیر، بیش از 27 میلی‌متر بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون به متوسط بارش استان فارس اضافه شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، سیاوش بدری مدیرعامل شرکت گفت: میزان بارش تجمعی در استان فارس از ابتدای سال آبی 192 میلی‌متر می‌باشد. وی اضافه کرد: تاکنون 24 درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت مشابه وجود دارد. بدری افزود: در بین ایستگاه‌های منتخب شرکت آب منطقه‌ای، ایستگاه‌ لار با 69 میلی‌متر بیشترین بارش را در سامانه اخیر به ثبت رسانده است. رئیس هیئت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنان در ادامه گفت: تعداد 9 سد با مجموع گنجایش 2936میلیون مترمکعب دراستان فارس بهره‌برداری می‌شود که تا صبح دیروز، آب موجود پشت سدهای در حال بهره‌برداری 1382میلیون مترمکعب یعنی 47 درصد می‌باشد. وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن حجم آب پایداری از مجموع آب پشت سدها، 37 درصد معادل 911میلیون مترمکعب قابل استفاده می‌باشد. رئیس هیئت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای در پایان گفت: هرچند سامانه‌های بارشی اخیر در سال جدید کمک شایان توجهی به منابع آب استان فارس کرد، ولیکن کماکان برای تأمین آب در کلیه بخش‌ها از جمله شرب و بهداشت، صنعت و خدمات و کشاورزی نیاز به سرلوحه قرار گرفتن آموزه دینی قناعت توسط مردم خوب و نجیب استان می‌باشد.
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی