[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۱۵۸
  • دوره جدید

این رأی عادلانه نیست؛ به کمیته استیناف می‌رویم، روزنامه شیراز نوین

 شیرازنوین- گروه ورزش
باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز اعلام کرد که به حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به‌طور شدیدی معترض است.
کمیته انضباطی سازمان لیگ حکم بازی لغو شده هفته بیست‌وهشتم لیگ‌برتر میان دو تیم استقلال ملاثانی و فجرسپاسی را اعلام کرد و بر این اساس، رأی به تکرار بازی در جایی غیر از استان خوزستان داد.
واضح بود که این حکم با اعتراض باشگاه فجر مواجه می‌شود.
سرپرست تیم فجر در گفت‌وگو با خبرنگار شیرازی اعلام کرد که باشگاه حکم صادره را برای اعتراض به کمیته استیناف خواهند برد. 
حسین عمادی گفت: در بیانیه‌ای که توسط باشگاه صادر شده است،‌ تمامی موارد لازم به صورت مختصرومفید بیان شد. ما با ارائه مستندات،‌ انتظار داشتیم نتیجه بازی سه بر صفر به سود ما اعلام شود اما تعجب کردیم که این‌گونه نشد.
متن بیانیه اعتراضی باشگاه فجر به شرح زیر است: 
«پس از صدور رأی ناصواب و به دور از عدالت، انصاف و مصلحت اندیشانه كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه فجر 
شهید سپاسی با ارسال مدارک، مستندات و تنظیم لایحه، اعتراض شدید خود به رأی صادره اعلام و جهت تجدیدنظرخواهی و صدور رأی عادلانه در کمیته استیناف تقدیم فدراسیون فوتبال خواهد کرد»
به گزارش شیرازنوین،‌ رأی صادره از سوی کمیته انضباطی نیز به شرح زیر است: 
درخصوص گزارش سازمان لیگ فوتبال مبنی بر عدم برگزاری مسابقه بین دو تیم آبی‌پوشان جنوب و فجر شهید سپاسی شیراز در تاریخ 2/2/1403 از سری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور در ورزشگاه غدیر اهواز باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظربه اینکه براساس مکاتبات صورت گرفته از سوی باشگاه آبی‌پوشان جنوب با سازمان لیگ ورزشگاه تختی و غدیر اهواز به ترتیب به عنوان اولویت اول و دوم محل برگزاری مسابقات به عنوان میزبان در فصل‌جاری معرفی و تا کنون نیز تعداد 3 مسابقه در ورزشگاه تختی و 8 مسابقه در ورزشگاه غدیر برگزار گردیده است که این امر مؤید پذیرش استادیوم غدیر اهواز به عنوان دومین ورزشگاه باشگاه آبی‌پوشان جنوب در برگزاری مسابقات از سوی مسئولین باشگاه استقلال خوزستان به عنوان بهره‌بردار قراردادی ورزشگاه اخیرالذکر می‌باشد و از طرفی باتوجه به اینکه در جلسه هماهنگی شب قبل از بازی دو تیم به دلیل عدم رفع مشکلات استادیوم تختی با اعلام مدیر تیم آبی‌پوشان جنوب و تأییدیه نماینده هیئت فوتبال استان ، استادیوم غدیر به عنوان ورزشگاه برگزاری مسابقه معرفی و به تأیید و امضا حاضرین در جلسه از جمله مدیران دو تیم ، ناظر بازی ، نماینده نیروی انتظامی و نماینده هیئت فوتبال استان خوزستان رسیده ولی علی‌رغم حضور بازیکنان دو تیم ، داوران و فراهم بودن شرایط برگزاری به دلیل عدم بازگشایی درب استادیوم غدیر از سوی بهره‌بردار آن و با وجود اعطای مدت زمانی حدود 2 ساعت و تلاش‌های صورت گرفته مسابقه برگزار نگردیده است باتوجه به گزارش مقامات رسمی بازی ، لوایح دفاعیه ابرازی از سوی دو باشگاه و اظهارات نمایندگان آن‌ها و همچنین اظهارات مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان در جلسه مورخ 9/2/1403 و با عنایت به اینکه، اقدام باشگاه استقلال خوزستان به عنوان شخص ثالث علت اصلی و خارج از اراده باشگاه میزبان در عدم برگزاری مسابقه تشخیص داده می‌شود در نتیجه باتوجه به بند 5 ماده 14 آیین‌نامه برگزاری مسابقات لیگ‌برتر و دسته اول فوتبال ایران مصوب 1398 و همچنین مفهوم مخالف از ماده 62 مقررات انضباطی حکم بر تکرار مسابقه بین دو تیم آبی‌پوشان جنوب و فجر شهید سپاسی شیراز تماماً با هزینه باشگاه میزبان در محلی خارج از استان خوزستان با تشخیص سازمان لیگ صادر می‌گردد.
همچنین باتوجه به اظهارات مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان درخصوص عدم امکان موافقت با برگزاری سایر مسابقات باقی‌مانده تیم آبی‌پوشان جنوب در ورزشگاه غدیر، مسابقات باقی‌مانده که تیم اخیر‌الذکر در فصل‌جاری میزبان می‌باشد در محل دیگری به تشخیص سازمان لیگ باید برگزار شود. رفتار باشگاه استقلال خوزستان نیز به عنوان بهره‌بردار ورزشگاه غدیر در عدم موافقت با بازگشایی در این ورزشگاه علی‌رغم اطلاع و آگاهی از انتخاب ورزشگاه مذکور به عنوان محل دوم برگزاری مسابقات تیم آبی‌پوشان جنوب از مصادیق نقض اصول اخلاقی و جوانمردی حاکم بر مسابقات فوتبال تشخیص و مستند به مواد 51 و 117 مقررات انضاطی به پرداخت مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد . رأی صادره به جز جریمه نقدی قابل اجرا و تماماً ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی