[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۱۶۴
  • دوره جدید

صیانت از آب با هم‌افزایی دستگاه قضایی، روزنامه شیراز نوین

شعبه پنجم کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در شرکت آب منطقه‌ای فارس افتتاح شد و اسدالله کشاورز با ابلاغ مدیرکل دادگستری استان فارس به عنوان قاضی شعبه ۵ کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی منصوب گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، آیین معارفه اسداله کشاورز به عنوان قاضی شعبه ۵ کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی با حضور مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس و اعضای هیئت‌مدیره و دبیر کمیسیون آب‌‌های زیرزمینی در دفتر مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای برگزار شد. بر اساس این گزارش، در ابتدای مراسم، سیاوش بدری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس طی سخنانی به تشریح سیمای آب استان پرداخت و در ادامه خواستار تسریع در فرایند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه شد.
بدری در خصوص نحوه سیستمی شدن پرونده‌ها در کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، بیان کرد که قرارداد موردنظر و تأمین اعتبار لازم انجام شده و ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک با مشارکت بخش خصوصی، فرایندها به صورت الکترونیک رسیدگی شود. وی افزود: در حال حاضر ارسال پرونده‌ها به صورت تصادفی به شعبه‌های پنج‌گانه در حال انجام می‌باشد.
محمدرضا احمدی دبیر کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرمینی در ادامه گفت: تعداد قابل توجه پرونده‌های رسیدگی شده در کمیسیون آب‌های زیرزمینی بیش از ۱۶هزار پرونده از کل استان فارس است، که در جهت تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی، با حمایت‌های حاج آقا موسوی رئیس‌کل دادگستری و همچنین اشراف و اهمیتی که او برای موضوع مهم آب قائل است، سال گذشته شعبه ۴ و امسال هم شعبه ۵ راه‌اندازی شد. لازم به ذکر است از سال 1389 هم‌زمان با تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه محفوره قبل از سال 1385 و ابلاغ آیین‌نامه قانون فوق‌الاشاره، کمیسیون‌های رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در شرکت‌های آب منطقه‌ای راه‌اندازی شد و شرکت آب منطقه‌ای فارس با یک شعبه شروع به کار کرده و در حال حاضر با تعداد 5 شعبه در حال بررسی پرونده‌ها می‌باشد.
شعبه پنجم کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در شرکت آب منطقه‌ای فارس افتتاح شد و اسدالله کشاورز با ابلاغ مدیرکل دادگستری استان فارس به عنوان قاضی شعبه ۵ کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی منصوب گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، آیین معارفه اسداله کشاورز به عنوان قاضی شعبه ۵ کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی با حضور مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس و اعضای هیئت‌مدیره و دبیر کمیسیون آب‌‌های زیرزمینی در دفتر مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای برگزار شد. بر اساس این گزارش، در ابتدای مراسم، سیاوش بدری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس طی سخنانی به تشریح سیمای آب استان پرداخت و در ادامه خواستار تسریع در فرایند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه شد.
بدری در خصوص نحوه سیستمی شدن پرونده‌ها در کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، بیان کرد که قرارداد موردنظر و تأمین اعتبار لازم انجام شده و ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک با مشارکت بخش خصوصی، فرایندها به صورت الکترونیک رسیدگی شود. وی افزود: در حال حاضر ارسال پرونده‌ها به صورت تصادفی به شعبه‌های پنج‌گانه در حال انجام می‌باشد.
محمدرضا احمدی دبیر کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرمینی در ادامه گفت: تعداد قابل توجه پرونده‌های رسیدگی شده در کمیسیون آب‌های زیرزمینی بیش از ۱۶هزار پرونده از کل استان فارس است، که در جهت تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی، با حمایت‌های حاج آقا موسوی رئیس‌کل دادگستری و همچنین اشراف و اهمیتی که او برای موضوع مهم آب قائل است، سال گذشته شعبه ۴ و امسال هم شعبه ۵ راه‌اندازی شد. لازم به ذکر است از سال 1389 هم‌زمان با تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه محفوره قبل از سال 1385 و ابلاغ آیین‌نامه قانون فوق‌الاشاره، کمیسیون‌های رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در شرکت‌های آب منطقه‌ای راه‌اندازی شد و شرکت آب منطقه‌ای فارس با یک شعبه شروع به کار کرده و در حال حاضر با تعداد 5 شعبه در حال بررسی پرونده‌ها می‌باشد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی