[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۶۹
  • دوره جدید

روزگار خاکستری باغ‌های قصردشت، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین - پیمان کشاورز
 شورای برنامه‌ریزی استان روز گذشته به ریاست استاندار فارس با دو دستور جلسه مربوط به بررسی طرح جامع حفظ باغ‌های قصردشت و طرح تجدید نظر طرح جامع شهر صدرا برگزار شد. در این نشست استاندار فارس ضمن تأکید‌بر اهمیت حفظ باغ‌ها و نقش بنیانی آنها در امور اقتصادی شهر شیراز در گذشته گفت: تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در رابطه با موضوع باغ‌های قصردشت نیاز به برنامه‌ای جامع دارد و می‌بایست جهت تحقق این روند ضمن ارج نهادن به زحمت متولیان مروری بر گذشته و مشکلات موجود در طرح جامع حفظ باغ‌های قصردشت داشته باشیم. اسماعیل تبادار در این جلسه به ضرورت بررسی اثرگذاری نگاه اقتصادی و یا تبیین دیدگاهی جدید پیرامون باغ‌های قصردشت اشاره کرد و گفت: روند کنونی ختم به مطلوب و اهداف تعریف‌شده برنامه نخواهد شد و باید درنظر داشت که مشکل باغ‌های قصردشت با تصویب چند طرح مختلف حل نخواهد شد بلکه باید همه کمک کنند تا طرحی جامع در این مورد تصویب شود. وی افزود: شهرداری به‌عنوان متولی این امر باید جهت تدوین این برنامه از همه کمک بگیرد تا با تصویب یک طرح جامع هم اقتصاد و هم دورنمای کار توأمان تعریف شود. یس شورای برنامه ریزی استان ادامه روند فعلی را مطلوب ندانسته و تصریح کرد: درحال حاضر تنها 26درصد باغ‌های گروه یک تملک شده و با این روند روز‌به‌روز باغ‌ها را از دست خواهیم داد. 
اسماعیل تبادار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ظرفیت‌های در‌نظر گرفته‌شده در قانون بودجه سال 97 اشاره کرد و گفت: در قانون سال 97 علی‌رغم تنگناهای اعتباری در سطح استان ظرفیت‌های تعریف‌شده مجال‌های عدیده‌ای را تبیین کرده که دستگاه‌هایی که برای آنها این ظرفیت‌ها تعریف‌شده می‌بایست با تشکیل کارگروه‌هایی در دستگاه‌های خود از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم چراکه چندین برابر اعتبارات ابلاغی به استان‌‌ها می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. استاندار فارس همچنین به مسئله اعتبارات باقی‌مانده از سال 96 به‌عنوان اسناد خزانه اشاره کرد و گفت: طبق گزارشات دریافتی هنوز مبلغ 477میلیارد تومان از اسناد خزانه سال 96 تاکنون جذب نشده که باید تفکیک شده و سازمان‌های کم‌کار مشخص شوند. تبادار در این جلسه با بیان این که گزارش‌های نگران‌کننده‌ای مبنی‌بر تعلل در پاسخگویی به بخش خصوصی دریافت کرده‌ام این روند را برای فارس مطلوب ندانسته و گفت: بایستی مجال جدیدی برای تسهیل در ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در استان فراهم کنیم چراکه این روند برای بخش خصوصی نه تنها اقناع‌کننده نیست بلکه هیچ منطقی بر نحوه تعامل اینچنینی مترتب نیست.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی