[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۶۹
  • دوره جدید

ابعادی از سلامت روان ، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین- سید محی الدین حسینی ارسنجانی

Arsanjani.moiin@gmail.com

سلامت روان ابعاد گوناگونی دارد که پرداختن به آنها با سازوکارهای علمی می‌تواند مفید فایده باشد. برخی از این ابعاد عبارتند از:
۱. خودپذیری ۲. روابط مثبت با دیگران ۳. خودمختاری ۴. تسلط بر خود و محیط خود ۵. مقصود (هدف) در زندگى ۶. رشد شخصی.
کسانی که سطح بالایی از این شش ویژگی را دارند:
١. خودپذیری: از نگرش مثبت به خود برخوردارند. جنبه‌های متعدد خود را می‌پذیرند، از جمله ویژگی‌های مثبت و نقاط ضعف خود را.
٢. روابط مثبت با دیگران: روابط گرم، رضایت‌بخش و مطمئنی با دیگران دارند. به رفاه دیگران اهمیت می‌دهند. از همدلی عمیق، محبت و صمیمیت برخوردار هستند و مصالحه در روابط انسانی را درک می‌کنند.
٣. خودمختاری: خودمختار و مستقل هستند. در برابر فشارهای اجتماعی برای فکر کردن و عمل کردن به شیوه خاص مقاومت می‌کنند و رفتارشان را از درون تنظیم می‌کنند و با معیارهای شخصی، خودشان را ارزیابی می‌کنند.
٤. تسلط بر خود و محیط تحت كنترل خود: در رابطه با اداره کردن خود و محیط، احساس تسلط و شایستگی می‌کنند. مجموعه پیچیده‌ای از فعالیت‌های خود را کنترل می‌کنند. از فرصت‌های موجود در محیط استفاده مؤثر می‌کنند. می‌توانند موقعیت‌هایی را انتخاب کنند یا به وجود آورند که با نیازها و خواسته‌ها یا ارزش‌های شخصی مناسب باشد.
٥. هدف در زندگى: در زندگی هدف دارند. احساس می‌کنند زندگی حال و گذشته معنی دارد. برای زندگی کردن برنامه و هدف‌هایی دارند.
٦. رشد شخصی: احساس می‌کنند جریان رشد ادامه دارد. خود را رشد کننده و گسترش یابنده می‌بینند. به روی تجربیات جدید گشوده هستند. به صورتی تغییر می‌کنند که بیانگر خودآگاهی و اثربخشی بیشتر است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی