[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۶۹
  • دوره جدید

دیدگاه، روزنامه شیراز نوین

«فوتبال مدرسه زندگی است»

 

شیرازنوین- محمد شفيعي

رئیس کانون مربیان فوتبال فارس

فوتبال مدرسه زندگی است. علاوه بر آموزش مهارت‌های پایه فوتبال در مدارس فوتبال، روش زندگی كردن نیز به فوتبال‌آموزان آموزش داده می‌شود؛ لذا نقش مربیان در مدارس فوتبال از جنبه‌های مختلف بااهمیت است. جدا از بخش فنی و مهارتی فوتبال، مربیان باید مهارت‌های اولیه مورد نیاز زندگی را به فوتبال‌آموزان آموزش دهند. امیدوارم در راستای بهبود كیفیتی فوتبال كه به منظور توسعه و ارتقای سطح فوتبال در دنیا مورد نظر است و همچنین، درراستای ارتقای سطح فرهنگی و ورزشی فوتبال‌آموزان و جوانان مستعد استان عزیزمان فارس، بتوانم گام‌های مؤثری بردارم. مطالب زیر برنامه آموزشی كلی فوتبال ویژه مدارس فوتبال است. امید به اینكه این موضوع بتواند برای فوتبال پایه استان مفید باشد.  
این مطالب شامل برنامه‌ها و نمونه‌های تمرینی ویژه رده‌های سنی ۶ تا ١٢سال است. در این مرحله عمدتاً تأكید بر آموزش مهارت‌های پایه فوتبال شامل دریبلینگ، پاس‌ها، دریافت‌ها، شوت زدن و مهارت‌های پایه دروازه‌بانی است. ویژگی‌های كلی بدنی، روانی و مهارتی در رده‌های مختلف سنی نیز به طور خلاصه آورده شده است.
نمونه سازماندهی و برگزاری یک فستیوال 
سازماندهی یك فستیوال 
در برگزاری یك فستیوال موارد زیر باید انجام شود: 
پروسه ثبت نام- اطلاع‌رسانی - ارسال جزئیات برای شركت كننده - تعیین زمین‌ها - تعیین برنامه - سازماندهی امكانات و  تعیین كارمندان و همكاران - کمک‌های اولیه و نوشیدنی 
در سازماندهی یک فستیوال توجه به موارد زیر ضروری است:  
تعداد تیم‌ها و امكاناتی كه برای برگزاری یك فستیوال ضروری است تعیین شود.  
تعداد تیم‌ها سازماندهی و تعداد زمین‌های مورد نیاز، تعداد كارگاه‌های آموزشی (workshop) را مشخص می‌كند. در كارگاه‌های آموزشی تمرینات و بازی‌های تمرینی ارائه داده می‌شود یا تكنیك و مهارت‌های پایه آموزش داده می‌شود.  
مدت فستیوال نباید از 2/5ساعت بیشتر باشد.  
زمان بازی هر گروه باید با توجه به رده سنی آنها تعیین گردد. ابعاد زمین به تعداد بازیكنان و سن آنها بستگی دارد.  
زمین‌های بازی و كارگاه‌های آموزشی باید علامت‌گذاری شده و شماره‌گذاری شود.
اندازه دروازه‌ها باید از زمینی به زمین دیگر متفاوت باشد.  
حداكثر اندازه دروازه 5متر در 2متر باشد. 
با استفاده از كنز و مخروط‌ها، خطوط و بخش‌های مختلف زمین تعیین گردد. اندازه توپ بازی 4 و 290گرم باشد.  
برای هر مسابقه حداقل یك توپ در دسترس باشد.  
مسابقات با دروازه‌بان و بدون دروازه‌بان برگزار شود. 
بین هر دو بازی یك كارگاه آموزشی قرار داده شود. 
با توجه به اندازه زمین محل برگزاری تعداد كارگاه‌های آموزشی از 4 تا 1عدد باشد. 
تمركز اولیه در كارگاه‌های آموزشی بر آموزش تكنیك است. 
كارگاه‌های آموزشی باید توسط مربی - معلم نظارت شود. 
سازمان دهنده باید نوع كارگاه آموزشی را تعیین كند. 
تیم‌ها از زمینی به زمین دیگر حركت می‌كنند. 
بچه‌ها نباید بعد از هر فعالیت در زمین بمانند، باید زمین را ترك كنند. 
فقط بچه‌ها و هدایت كننده‌های تیم در زمین باشند. از ورود همراهان و خانواده‌ها به داخل زمین جلوگیری شود. 
داور ندارد و از مربیان به عنوان داور استفاده شود. 
در مواردی كه داور هست از سوت استفاده نمی‌كند. 
نتایج ثبت نمی‌شود.  
نوشیدنی در دسترس باشد.
نقش سازماندهی كننده (هماهنگ كننده) فستیوال
به مربیان و مدیران تیم‌ها خوش آمد می‌گوید. 
نیم ساعت قبل از شروع فعالیت‌ها، تیم‌ها و آرایش زمین و چرخش آنها را اطلاع‌رسانی می‌كند. 
باید نقشه زمین‌ها و چرخش تیم‌ها به مدیران تیم‌ها داده شود. 
باید بر بازی جوانمردانه چه در داخل زمین و چه در خارج زمین تأكید كند. 
در حین برگزاری فستیوال در مركز زمین قرار می‌گیرد. 
محل حضور سازماندهی كننده باید بهترین مكان برای برقراری ارتباط با دیگران باشد.  
پایان دادن فستیوال 
سازماندهی كننده که همه مربیان مدیران و تیم‌ها را به وسط زمین فرامی‌خواند، سخنرانی اختتامیه را بر عهده دارد. از همه به خاطر شركت، تلاش و ارائه بازی جوانمردانه تشكر می‌كند و همچنین از  مدیران، خانواده‌ها و حمایت كننده‌ها نیز تشكر می‌كند. از مدیران تیم‌ها دعوت می‌شود به طور خلاصه فستیوال را آنالیز كنند و سخنرانی كوتاهی داشته باشند. هر فردی كه در فستیوال شركت كرده است، باید برای برگزاری یك فستیوال بهتر و بهبود در سازماندهی آن و افزایش  كیفیت بازی فوتبال از این تجربه استفاده كند.   
در ادامه، نمونه یا از برنامه فستیوال‌ها با توجه به تعداد میت‌ها آورده شده است. 
فستیوال با حضور میت 6  
تصویر زیر طرح فستیوالی را نشان می‌دهد كه تعداد تیم‌های شركت كننده در آن 6تیم بوده است.
زمین‌های C, A مربوط به مسابقات است و زمین‌های D , B مربوط به كارگاه‌های آموزشی است. جدول زیر شیوه بازی تیم‌ها را با هم به ترتیب نشان داده است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی