[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۶۸
  • دوره جدید

وضعیت بنای سعدیه در دوره زندیه، روزنامه شیراز نوین

مجید دهقانی
شاید اول متنی که از تجدید بنای آرامگاه سعدی توسط کریم‌خان سخن گفته، کتاب «طرائق الحقایق» باشد که متنی است قاجاری. محبوبیت کریم‌خان نزد مردم باعث شده است در دوران بعد از او، بسیاری از بناهای شیراز را ساخته دست وی بخوانند، همان‌گونه که این رویه را درباره شاه عباس کبیر در دوره صفویه نیز شاهد هستیم. بنای آرامگاه سعدی تا زمان شاه سلطان حسین صفوی که گزارش کرنی لوبرون و یک سیاح عرب در دست است، پابرجا بوده و در دوره زندیه که نیبور و فرانکلین در دوره‌های کریم‌خان و جعفرخان ذکر می‌کنند وجود داشته است. در باب تعمیر یا بازسازی آن هیچ سخنی از سوی مورخان این دوره به میان نمی‌آید. حتی فرانکلین که در دوره بعد از کریم‌خان به شیراز آمده از وضعیت نامناسب آنجا سخن می‌گوید و جالب است که کریم‌خان را نیز به خاطر تعمیر نکردن آرامگاه سعدی نکوهش می‌کند. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی