[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۶۹
  • دوره جدید

جلوه‌هایی از تأثیر شاهنامه فردوسی در آثار سعدی ، روزنامه شیراز نوین

سیدمحی‌الدین حسینی ارسنجانی- شیرازنوین
فیلسوف و ادیب بزرگ شیراز و فارس سعدی شیرازی، شاعری تأثیرپذیرفته از فردوسی، شاعر بزرگ ایرانی است. در این مختصر مقاله به تعدادی از منابع مطالعاتی (کتاب‌ها و پایان‌نامه‌هایی) که در این خصوص، یعنی تأثیرپذیری سعدی از شعر و تفکر فردوسی اشاره می‌گردد.
مقالات
۱. «سخنی درباره شاهنامه و بوستان»، غلامعلی رعدی آذرخشی، نشریه آینده، سال هشتم، شماره هشتم، صص۴۵۹_۴۷۱، (آبان ۱۳۶۱).
۲. «تأثیرپذیری سعدی در بوستان از شاهنامه فردوسی»، منصور رستگار فسائی، مجله کیهان فرهنگی، شماره ۱۰، صص۳۸_۴۱، (۱۳۶۳).
۳. «نفوذ بوستان در شاهنامه»، جلال خالقی مطلق، ایران‌نامه، شماره ۱۲، صص۶۲۴_۶۲۶، (تابستان ۱۳۶۴).  یا «نفوذ بوستان در برخی از دستنویس‌های شاهنامه»، جلال خالقی مطلق، درج در کتاب «گل‌رنج‌های کهن»، به کوشش علی دهباشی، نشر ثالث، ۱۳۸۸، صص۱۸۳_۱۸۵.
۴. «دو فرهنگ: شاهنامه فردوسی و بوستان سعدی»، بتول فخراسلام، فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد، سال ۴، شماره ۱۴، صص۱۰۴_۱۲۲، (تابستان ۱۳۸۶).
۵. «نگاه پندآموز سعدی به کلام پندآمیز فردوسی»، محمدعلی اسلامی ندوشن و فاطمه عسگری رابری، سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، دوره ۲، شماره ۱، صص۹_۳۴، (بهار ۱۳۸۸).
۶. «گزارشی از تأثیر شاهنامه بر آثار سعدی»، منصور رستگار فسائی، پایگاه اطلاع‌رسانی  شهر کتاب، (۱۳۸۸).
۷. «دو خورشید در یک آسمان؛ سنجش اندرزهای فردوسی در شاهنامه و سعدی در بوستان»، محمدعلی گذشتی و حمیدرضا اردستانی رستمی، مطالعات نقد ادبی، دوره ۵، شماره ۲۰، صص۱_۲۹، (پاییز ۱۳۸۹).
۸. «نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه»، داریوش ذوالفقاری و نرگس محمدی‌بدر، کهن‌نامه ادب پارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره دوم، صص۱۵_۲۷، (پاییز و زمستان ۱۳۸۹).
۹. «مقایسه آموزه‌های تعلیمی در شاهنامه فردوسی با بوستان سعدی»، نجمه نظری و آذر اسدی، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال هفتم، شماره ۲۶، صص۱۵۷_۱۸۰، (تابستان ۱۳۹۴).
۱۰. «جستاری در مأخذشناسی برخی از اندرزهای بوستان»، عصمت خوئینی و سجاد رحمتیان، متن‌شناسی ادب فارسی، دانشگاه اصفهان، دوره جدید، شماره ۴، صص۴۳_۶۲، (زمستان ۱۳۹۵).
۱۱. «بهره‌گیری سعدی از شاهنامه برای نگاه‌بانی فرهنگ ملی»، منصور رستگار فسائی، نشریه امرداد (۱۳۹۵).
۱۲. «تأثیرپذیری سعدی در بوستان از شاهنامه فردوسی»، محمد حجت، پژوهش‌نامه نقد ادبی و سبک‌شناسی، شماره ۲، صص۵۵_۷۱، (تابستان ۱۳۹۶).
پایان‌نامه‌ها
۱. پایان‌نامه کارشناسی ارشد با موضوع «مقایسه مضامین اخلاقی و اجتماعی در شاهنامه و بوستان»، استاد راهنما: منوچهر تشکری، استاد مشاور: محمدرضا صالحی مازندرانی، دانشجو: محمدصادق رحمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، (۱۳۹۰). 
۲. پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مقایسه پندهای شاهنامه و بوستان»، استاد راهنما: عصمت خوئینی، استاد مشاور: عسگر عسگری حسنکلو، دانشجو: سجاد رحمتیان، دانشگاه تربیت معلم تهران، (۱۳۹۲).
۳. پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مقایسه تجلی اندیشه‌های مذهبی در شاهنامه فردوسی و بوستان سعدی»، استاد راهنما: حمید خانیان، دانشجو: سودابه رضایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، (۱۳۹۴).

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی