[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۳۴
  • دوره جدید

فهرست نام و مشخصات برخی پروژه‌های عمرانی و مدارس دردست احداث خیرساز، روزنامه شیراز نوین

پروژه کارگاه هنرستان شهید خراجی 
• زیربنا ساختمان : 711 متر
• متراژ زمین: 1500 متر
• پیشرفت کار: 95 درصد
• هزینه انجام شده: حدود ۸۰۰ میلیون تومان
• سال ساخت : 1396
• سال بهره برداری : 1397
.....................................................................
پروژه خانم سرمدی 
• زیربنا ساختمان : 1930 متر
• متراژ زمین: 1565 متر
• تعداد طبقه : 4 طبقه     تعداد کلاس : 15 کلاس
• پیشرفت کار: 90 درصد
• براوردهزینه : حدود دو میلیاردودویست میلیون تومان
• سال احداث : 1396
• تاریخ بهره برداری: 1397
پروژه مجتمع آموزشی شهروندی
• زیربنا ساختمان : 4200 متر
• متراژ زمین: ۲۰/۰۰۰ مترمربع
• تعداد طبقه : 4 طبقه 
•تعداد کلاس : 18 کلاس
• پیشرفت کار: 40 درصد
• مقطع : ابتدایی و پیش دبستانی
• برآوردهزینه حدود۵میلیارد تومان
• فازاول مجتمع( پیش دبستانی ودبستان) با۴۲۰۰مترمربع درحال ساخت است 
.....................................................................
پروژه خاکره 2
• زیربنا ساختمان : 2200 متر
• متراژ زمین: 4000 متر
• تعداد طبقه : 4 طبقه تعداد کلاس: 17
• پیشرفت کار: 85 درصد
• مقطع : متوسطه دوره اول     
• براوردهزینه ۲/۵میلیاردتومان
• سال احداث : 1396
• سال بهره برداری : 1397
.....................................................................
پروژه معارف 7
• زیربنا ساختمان : 4000 متر
• متراژ زمین: 3000 متر
• تعداد طبقه : 4 طبقه   تعداد کلاس: 28 کلاس
• پیشرفت کار: 95 درصد
• مقطع : ابتدایی          
• براوردهزینه: حدود چهار میلیاردتومان
• سال احداث : 1395
• سال بهره برداری : 1397
.....................................................................
پروژه مجتمع حاج توحیدی
• زیربنا ساختمان : ۸۳۰۰متر
• متراژ زمین: 5580 متر
• تعداد طبقه : 4 طبقه   تعداد کلاس: 30 کلاس
• پیشرفت کار: شروع به کار
• مقطع : ابتدایی و متوسطه      
• هزینه برآورد شده: حدود ده میلیارد تومان
• سال احداث : 1396
.....................................................................
پروژه آموزشگاه شهید محمود زنگنه مدار2
• زیربنا ساختمان : 550 متر
• متراژ زمین: 2880 متر
• تعداد طبقه : یک طبقه   تعداد کلاس: 6 کلاس
• پیشرفت کار: 40 درصد
• مقطع : ابتدایی 
• هزینه برآورد شده: حدود 450 میلیون تومان
• سال احداث : 1396
• سال بهره برداری : 1397

پروژه مجتمع غزال(فازدوم)
• زیربنا ساختمان : 4300 متر
• متراژ زمین: 2500 متر
• تعداد طبقه : 4 طبقه   تعداد کلاس: 12 کلاس
• پیشرفت کار: 85 درصد
• مقطع : متوسطه 
• سال احداث : 1396
• سال بهره برداری : 1397
• براوردهزینه:حدود۴/۵میلیاردتومان
..................................................................
پروژه زنگنه مدار یک 
• زیربنا ساختمان : 1115 متر
• متراژ زمین: 2880 متر
• تعداد طبقه : 2 طبقه   تعداد کلاس: 9 کلاس
• پیشرفت کار: 90 درصد
• مقطع : ابتدایی 
• سال احداث : 1396
• سال بهره برداری : 1397 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی