[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۸۱
  • دوره جدید

بیژن سمندر ، روزنامه شیراز نوین

زاده ۱۳۱۶ خورشیدی در شیراز، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی است. او به سرودن شعر با گویش شیرازی مشهور است.

محله‌های شیراز

ای قربون شیراز كه همه مهربونَن
دل دارن، صفا دارن، غم دلتِو می‌دونَن
از صُب تو پَسین هَف روز هفته هِی میپِلكن
شُو جمعه كنار دلگشا غمو می‌تكونن
اَی با تو رفیق جِنگ بشن، تُو صُبِ محشر
وَ ج تو جون میدن هر جُو باشی با تو می‌مونن
بُنگِ صُب میرن تو شاچراغ عهدی می‌بندن
شوم آسیوُ سِه توُی دل میدن و قُلوه میسونن
از سعدی میوُی حافظیه، هَفتَن و چِل‌تَن
تو (اینجا به منظور تا) باغ ارم و رَشكِ بهشت غزل می‌خونن
عاشقاش میگن اگر صَفوُی باغ صفا رفت
جوُی پرُ از صفا سَرووُی آبو و خانیمونن
از سنگ سیا و آسّونه، میدون مولا
تُو میدون شاه و سَر دُزَك راحتِ جونن
گُود عَربون و طاقِ اُسكور و تكیه‌ی نوّاب
تُو محلِه‌ی بیات و دِه‌بزرگی دِلبرونن
دَمِ چَپَرخونه، دَروازه شادُوی، جوبِ خِیرات
ته خَط و كوچه‌ی غَشوُرَشوِ آتیش فشونن
گُو دِموتُوا و دَمِ كَل، صَد كَتِ خوابی
سیلو، كَلِ شازدِه قاسم و دو میل فوغونن
حوض فِلكِه و كوچه‌ی قشنگ قهر و آشتی
سِید ابولوفا و حوض قارچی یِی قشونن
گُود خَزینه، گِل كو سَر عَدلوُ قَدَمگاه
طاق میزجونی، كوشكِ بیچِه دلاورونن
باربند موشیر و باغ تخت و شادی الله
زیرِ اَهر و سر شِیخ ابو زَهرو ژیونن
دَر شازدِه و گود شازدِه منصور و لوُ اوُ
آب شُرشُری و دروازه سعدی خوش زبونن
اهل سَر حُوضِ بازار آقُو عزیزن
مثِ بازار مرغ دَم كوشك و پوُی خاتونن
از گودِ گَری، كوچه‌ی قوام و چارسو بازار
تُو در شیخ و باغ صمد آقوُ صاب دیوونن
از حُسینیه‌ی كورونیا، محله‌ی آقوُلی
تو تنوره بُو قِیریا كَلونترونن
پشتِ شامیرمزه، دم ارگ، بازارچه‌ی فیل
پیشِ دُختروی صاب اختیار سرو رَوونن
افسوس كه كاكو مردوم شیراز
هم غریب نوازن، هَمی دشمن خودشونن
اَی اورسی پَسَك پیشَك ندار پات بوده دیرو
امرو شده كفش پاشنه‌دار، همه نِگرونن!


واژه‌شناسی

از صُب توُ پَسین: از صبح تا هنگامه شب  
 رفیق جِنگ: دوست و رفیق شفیق
وَ ج تو: به جای تو    
 بُنگِ صُب: صبح زود

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی