[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۳۰
  • دوره جدید

جدول شماره ۴۳۴، روزنامه شیراز نوین

افقی
1- مؤلف کتاب دنیای بی آواز2-یار بیل-خمیدگی3-دفاع فوتبال-امروزی-میدان جنگ-کلاه الف4-نژاد سفید همسایه شمالی کشورمان-قرین منکر-علامت جمع-مقام5-شادمانی-واحدی در ارتش-شهر فرش در استان اصفهان6-باقی-شهر گیلان-از علائم سینه درد7-نوعی رنگ-بخت آزمایی8-یک خودمانی-قدرت-عیب‌ها-چسبناک9-نوعی سلاح گرم-نمو10-لکنت زبان-طینت-سرگردان11-خبرگزاری جهانی-همراهی-داخل12-شکاف-ضمیر اول شخص جمع-دوم-اسب چاپار13-نام ترکی-بی اثر-ظرف سرخ کردنی-یکی از دو جنس14-وسیله حمل مصالح ساختمانی به ارتفاعات-اندیشه15-موضوع اصلی این هنر ایرانی داستان‌های شاهنامه و پنج گنج نظامی است  ‌


عمودی
1- کاشالوت-کنایه از فاسق2-بالش تزئینی-حریف3-رفع مزاحم-هاتف-جدال-تکرارش همان پدر است4-درد-سازمان- ... تا صبح دولتت بدمد5-مرکز انگلستان-یونان قدیم-فالگیری6-جگرفروش-ظرف آزمایشگاهی-بخش لاینفک هر خانه7-شهر ژاپن-نیز-کناره8-حرفی سوار بر خودش-تیرانداز-موجب و سبب-سطح9-کشیدنی نامطلوب-برج کج-صدمین سوره قرآن کریم-خانه خدا-میوه تابستانی-اعتقاد به جابجایی ارواح در میان بوداییان11-پاکان-گوشواره-ورزش تمرکز ذهن12-مقابل کوه-خودرأیی-کلام هشدار-حرف ششم الفبای انگلیسی-رایزنی-کاپیتان گل‌زن پرسپولیس-زیر پا مانده14-اثری از لرد بایرون-جاری15-لجوج-فتوت

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی