[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۶۶
  • دوره جدید

یعقوب آژند و عمری تاریخ‌نگار ایرانی، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین- سید محی الدین حسینی ارسنجانی

Arsanjani.moiin@gmail.com

مختصرزندگانی
یعقوب آژند نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران متولد ۲۹خرداد ۱۳۲۸ در میاندوآب و استاد دروس تاریخ، هنر و ادبیات است. آژند دوره کارشناسی تاریخ را در دانشگاه تبریز، دوره کارشناسی ارشد را در پژوهشکده فرهنگ ایران و دوره دکتری تاریخ را در دانشگاه تهران گذراند. او در سال ۱۳۷۹ به درجه دانشیاری و در سال ۱۳۸۳ به درجه استادی نایل آمد. او تاکنون یک بار به عنوان «استاد نمونه» و از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان پژوهشگر برجسته در هنر و فرهنگ ایران معرفی شده ‌است. آژند در سال ۱۳۸۶ نشان درجه یک پژوهش دانشگاه تهران را گرفت. او در سال ۱۳۸۸ یکی از ده دانشمند جهان اسلام اعلام شد که در قلمرو هنر بیشترین کار، مقاله، کتاب و ارجاع به آثارش را داشته است. کتاب نمایش در دوره صفوی از آثار وی پس از انتشار در سال ۱۳۸۵ از طرف سازمان میراث فرهنگی مورد تقدیر قرار گرفت و در سال ۱۳۸۶ کتاب سال دانشگاهی شد. یکی دیگر از کتاب‌های او به نام نگارگری ایران هم به عنوان کتاب برگزیده فصل در سال ۱۳۸۹ برگزیده شد. او در ردیف پرکارترین نویسندگان و مترجمان حوزه تاریخ و فرهنگ ایران زمین است.
نمونه آثار و تألیفات آژند
_فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی، راجر اسکراتن، جان ‌هاسپرس، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: دانشگاه تهران
_هنر و معماری اسلامی ۱، ریچارد اتینگهاوزن، الگ گرابر، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: سمت
_هنر و معماری اسلامی ۲، شیلا بلر، جاناتان بلوم، یعقوب آژند (مترجم)، فائزه دینی (مترجم)، ناشر: سمت
_سیر و صور نقاشی ایران، تامس آرنولد، یعقوب آژند (مترجم)، آرتور اپهام پوپ (زیرنظر)، ناشر: مولی
_ترکان در ایران، برتولد اشپولر، ولادیمیر فئودوروویچ مینورسکی، کلیفوردادموند بازورث، فاروق سومر، کلود کاهن، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_هنر سلجوقی و خوارزمی، مارگریتا کاتلی، لوئی‌ هامبی، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_هنر اسلامی، ارنست کونل، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_فرهنگ‌های هنری ایران: ماقبل تاریخ، هنر مادی، هنر هخامنشی، هنر پارتی، رومن گیرشمن، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، آن کاترین سواین فورد لمبتون، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: نشر نی
_سلسله‌های متقارن در ایران: طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و... ، برتولد اشپولر، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_تاریخ اقتصادی ایران، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: گستره
_تاریخ‌نگاری در ایران، برتولد اشپولر، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: گستره
_ایران باستان: پیشاتاریخ، عیلامیان، هخامنشیان، سلوکیان، پارتیان، ساسانیان، رومن گیرشمن، پیر آمیه، کایلر یانگ، بیوار، استروناخ، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_تاریخ ایران: دوره صفویان، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: جامی
_هنر هند و ایرانی - هند و اسلامی، هرمان گوتس، مادلین ‌هالاید، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_هنر سامانی و هنر غزنوی، ریچارد اتینگهاوزن، اومبرتو شواتو، آلسیو بمباچی، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_هنر ایلخانی و تیموری، امبرتو شراتو، ارنست گروبه، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_هنر اموی و عباسی، ریچارد اتینگهاوزن، آلک گرابار، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_تاریخ ایران، دوره تیموریان، یعقوب آژند، ناشر: جامی - ۱۳۸۲
_سلطانعلی مشهدی، یعقوب آژند، ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی
_محمدزمان و شیوه فرنگی‌سازی، یعقوب آژند، ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی
_هنر و ادب ایران، گالینا آناتولیونا پوگاچنکووا، آنتونی ولش، ژان دوبروین، سوات سوچک، اسکیرس، رابینسن، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)، یعقوب آژند، ناشر: سمت
_کمال‌الدین بهزاد، یعقوب آژند، ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی
_نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)، یعقوب آژند، ناشر: سمت
_هنر نگارگری ایران، بزیل ویلیام رابینسون، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_سلطان محمد تبریزی، یعقوب آژند، ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی
_هنر صفوی، زند، قاجار، جان روبرتو اسکارچا، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_هنر پارتی و ساسانی، امبرتو شراتو، ماریو بوسالی، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_معماری جهان اسلام (تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)، الگ گرابر، ارنست گروبه، جیمز دیکی، الینور سیمز، رانلد لیوکاک، دالو جونز، گای پیتر بریج، یعقوب آژند (مترجم)، جرج میشل (ویراستار)، ناشر: مولی
_مکتب نگارگری شیراز، یعقوب آژند، ناشر: فرهنگستان هنر
_سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، آن کاترین سواین فورد لمتون، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: امیرکبیر
_انواع ادبی در ایران امروز، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: قطره
_اماکن هنری ایران، جان روبرتو اسکارچا، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_اسماعیلیان، لوئی ماسینیون، مارشال گودوین سیمز‌ هاجسن، برنارد لویس، آصف فیضی، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_مکتب نگارگری اصفهان، یعقوب آژند، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، فرهنگستان هنر
_تیموریان، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_بویهیان، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_ایلخانان، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_مکتب نگارگری تبریز و «قزوین - مشهد»، یعقوب آژند، ناشر: فرهنگستان هنر
_سیمای سلطان محمد نقاش، یعقوب آژند، ناشر: فرهنگستان هنر
_رضا عباسی اصلاح‌گر سرکش، شیلا کنبی، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: فرهنگستان هنر
_مجموعه مقالات نگارگری مکتب اصفهان، مهدی حسینی، حبیب‌الله آیت‌اللهی، یعقوب آژند، اصغر جوانی، مهدی هراتی، مهرداد احمدیان، عبادالله بهاری، ناشر: فرهنگستان هنر
_نقاشی و نقاشان دوره قاجار، پیتر چلکووسکی، ویلم فلور، یعقوب آژند (مترجم)، مریم اختیار (مترجم)، ناشر: ایل شاهسون بغدادی - ۱۳۸۱
_تجدد ادبی در دوره مشروطه، یعقوب آژند، ناشر: انتشارات انجمن قلم ایران
_مکتب نگارگری هرات، یعقوب آژند، ناشر: فرهنگستان هنر
_سلجوقیان، کلیفور دادموند بازورث، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_صفویان، امین بنانی، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_نمایش در دوره صفوی، یعقوب آژند، ناشر: فرهنگستان هنر
_استاد محمد سیاه قلم، یعقوب آژند، ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی
_صادقی بیک افشار، یعقوب آژند، ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی
_پیشگامان نگارگری و نستعلیق، یعقوب آژند، ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی
_رضا عباسی، یعقوب آژند، ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی
_یاقوت مستعصمی، یعقوب آژند، ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی
_میرعماد حسنی قزوینی، یعقوب آژند، ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی
_میرزاابوالحسن خان غفاری صنیع المک، یعقوب آژند، ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی
_محمودخان ملک‌الشعرا، یعقوب آژند، ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی
_میرزامحمدخان غفاری کمال‌الملک، یعقوب آژند، ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی
_دیوانسالاری در عهد سلجوقی (وزارت در عهد سلجوقی)، کارلا کلاوسنر، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: امیرکبیر
_درآمدی بر آیین تصوف، تیتوس بورکهارت، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_تاریخچه زیبایی‌شناسی و نقد هنر، یوگو اسپریتو، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_هنر مانوی و زردشتی، لوئی ‌هامبی، گئو ویدن گرن، مونره دو ویلار، یعقوب آژند (مترجم)، ناشر: مولی
_تجدد ادبی در دوره مشروطه، یعقوب آژند، ناشر: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
_نمایش در دوره قاجار. چاپ نخست. تهران: انتشارات مولی، ۱۳۹۵.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی