[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۸۳
  • دوره جدید

نگاهی به کتاب «تاریخ سلسله سلجوقی»، روزنامه شیراز نوین

گروه خبر _ شیرازنوین
نویسنده این اثر فتح بن علی بنداری و مترجم آن، محمدحسین جلیلی است و درواقع ترجمه زبده النصر و نخبه العصره اثر بندارى اصفهانى است که توسط محمدحسین جلیلى به فارسى درباره تاریخ حکومت سلجوقیان، ترجمه شده است. پس از مقدمه‌اى، ترجمه کتاب زبده‌النصره و نخبه العصره بیان شده است. انوشیروان بن خالد وزیر سلطان محمود بن‏ محمد بن‏ ملکشاه و سپس وزیر خلیفه مسترشد، کتابى به نام نفثة المصدور در تاریخ سلجوقیان نگاشت. عمادالدین اصفهانى که برادرزاده او بود، کتابش را با نام نصرة الفترة و عصرة‌الفطرة... به عربى ترجمه کرد و خود نیز حوادث رساله بعد از انوشیروان را به آن افزود. بندارى زمانى که در دربار دمشق مى‏زیست، آن کتاب را براى ملک عادل مختصر کرد. خود او در مقدمه کتاب مى‏‌‌گوید: «چون از گزینش البرق الشامى اثر عمادالدین فراغت یافتم، نصرة الفترة او را مطالعه و این گزیده را از آن استخراج و کار آن را در ربیع الاول آغاز کردم.» این کتاب نخست در  ٨٨٩م. توسط هوتسما در لیدن منتشر شد. سپس در  ٣٣۶ق ٩١٨ /م، با عنوان‏ تاریخ ‏دولة آل سلجوق، بدون هیچ‌گونه مقدمه در قاهره به چاپ رسید. در  ۴٧٩م، محمد عزاوى با حمایت مالى «بنیاد فرهنگ ‏ایران» دوباره آن را در قاهره منتشر کرد و مقدمه‏اى کوتاه و مفید بر آن افزود. وى نام اصلى کتاب را که‏ زبدة‌النصرة و نخبة‌العصره بود، به کتاب بازگرداند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی