[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۴
  • دوره جدید

جدول شماره ۴۳۷، روزنامه شیراز نوین

افقی
1- کارگردان سریال نفس گرم2-کتاب جرج اورول-در بازی می زنند3-چسبناک-رفیق-رفوزه-محروم4-بازگشت-طلم و ستم-وسنی-وسیله و ابزار5-مقابل آفتاب-شهری در یزد-به ذهن آمدن اندیشه یا شعر بدون فکر قبلی6-پیشوایی-خروس مازنی-رها شده به خود-تیر پیکان دار7-فطری و ذاتی-متابولیسم8-ماد آذری-قاطع-تندرستی-پول زور9-تهیدستی-گاو کاری و شخم زن10-زمین آذری-خدای قلندر-مته-آقایان11-شکست و فرار لشگر-شهر خوردنی-در ... عشق جز نکو را نکشند12-به هر جا روی آسمان همین رنگ است-سیر و سیاحت-بام دنیا-ماه پرتابی13-وسیله توزیم-مرغ می رود-نشانه و رد پا-حرف پنجم انگلیسی14-باب-از روزنامه‌های عصر مشروطه15-امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو ....  ‌


عمودی
1- دموکراسی-تکیه کردن2-به حالت اولیه و طبیعی برگشتن-لیدر3-ضمیر اجتماعی-سخنان احترام آمیز و اظهارات-اضافی4-پیشوند یک دهم-پیشوند فعل مضارع-منع کردن-رنگ طلا5-موج دار-دعوا و مشاجره لفظی6-عالم واهی و خیالی-مخفیانه-مخفف آتش-ساز مولانا7-بله روسی-ایاب و ذهاب-جستجو و خبرگیری8-آسانی و رفاه-مزه نامطلوب-بلندی آسمان-نشانه9-مسئولیت-قطعات کمکی استاندارد-رنگ موی فوری10-پسوند شباهت-بافت اینترنتی-جانور نامأنوس با انسان-کارگزار11-نام اثری از ویکتور هوگو-بدل وضو12-امیدواری-مگر-آماس-لاغر و نحیف13-هر چیز سبک و بی ارزش-ماهر-افسرده و پژمرده14-خدایی-از گل‌های زیبا15-علی  ای همای...،تو چه آیتی خدا را-از صمیم دل پذیرفتن

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی