[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۸۶
  • دوره جدید

جدول شماره ۴۳۶، روزنامه شیراز نوین

افقی
1- سرگذشت -سحرگاه 2-دانه دانه-هواکش مطبخ-سردسیر3-ساز مولانا- شهری قدیمی در راینلاند آلمان -نام کوچک کاشف عامل بیماری سل 4-مدال مقام سوم ورزش-کجاست؟-تکرار حرف سی ام5-شایسته-پوستین-سخنی از سر رنج و گلایه6-لاشخور-بخش‌های اداری-پنج ترکی7-دوره‌ها-کودک تاز زبان کودک-فعل پررحمت باران8-پوستر بزرگ تبلیغاتی-منفک-تیزهوشی-گنگ9-بدهی‌ها-گونی برنج-کشور دمشق10-بله ژرمن‌ها-بستر-کارگشا11-نام دخترانه در میان گل‌ها-بدن-زیبایی12-نت یکی مانده به آخر-پاروی قایقران-بچه-یک تقسیم بر دو13-شکست ورزشی-جرعه جرعه-کالای درون کارتن و نو14-نام حجار بازیگر سینما-بوسه-جدیداً و تازگی15-راه آشکار-داستانی از داستایوفسکی نویسنده روس  ‌


عمودی
1- لقب امام چهارم شیعیان-علامت اختصاری بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک2-رامشگر ایرانی دربار خسروپرویز-پیتی و عالم-خظ و مسیر در اصطلاح ورزش3-مادر به زبان محلی-زیباچهره-سلول4-همان گیاه است-روستاهای بزرگ-سوره قرآنی-دیوار بلند5-فیلمی از نیکی کریمی-شهر صنعتی نزدیک تهران-سلطان گیاهان6-آلمان پیشین-مطلبی را با آب و تاب خواندن7-توهین-شهری در استان اصفهان-نوعی سلاح سرد8-خوراک چهل قلندر-از ویتامین‌ها-سال‌های زندگی-سخن9-تباه و تلف-فیلمی از امیر نادری-سرباز یا افسری که با توپ تیر می اندازد10-اجاره-از چهار مغز آجیل11-ورزشگاهی در تهران-فعل ربطی-پوشاک سر12-امر به آمدن-در بزرگ-یار‌ هاج-توزیع و تقسیم13-گویچه-از سوره‌های قرآن کریم -قمر مشتری14-فلانی-به خاطر و به جهت-النگو15-نرمی-کنایه از هر چیز بی نطم و بی قاعده

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی