[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۸۶
  • دوره جدید

شاهنامه کتابی است به صراحت و رمز، روزنامه شیراز نوین

 شاهنامه کتابی است که می‌خواهد همه حرف‌های زندگی در آن زده شود، به صراحت یا به رمز. فردوسی می‌داند کسی مانند زال هفتصد سال عمر نمی‌کند یا کسی چون ضحاک هزار سال پادشاهی ندارد، ولی اینها کنایه هستند برای نشان دادن ماهیت زندگی. آن‌گاه داستان بزرگ آغاز می‌شود که سراسر بخش داستانی شاهنامه را تا مرگ رستم در بر می‌گیرد و آن نبرد میان نیکی و بدی است. چرا این نبرد؟ برای اینکه زندگی تقسیم شده است میان یک سلسله عوامل ناخوشایند و یک سلسله عوامل خوشایند. در برابر خوشی‌های زندگی, مقداری ناکامی، سرخوردگی، بیماری و رنج هم هست. جنگ و خرابی و دل کندن از هستی. بنابراین زندگی تقسیم می‌شود به دو صف خوبی و بدی؛ گروهی که خوبی‌ها را افزایش می‌دهند و گروهی که بدی‌ها را. شاهنامه این را می‌سراید و جهت‌گیری و توصیه‌اش آن است که انسان‌ها در مسیر نیکی حرکت کنند. این در واقع می‌شود دستورالعمل زندگی که با زبانی ساده، بدون هیچ پیچیدگی فلسفی بیان می‌شود. یک عده قهرمان خوب هستند و یک عده قهرمان بد و خوبان تا حد دادن جان در جهت تحقق اصول مورد قبول خود جلو می‌روند. زندگی در شاهنامه ساده است. تکلف و مناسک پیچیده پیدا نکرده است. رابطه انسان با پروردگار مستقیم است. نیایش ساده است؛ در پنج نوبت، رو به آفتاب و باقی خود بشر تصمیم بگیرد که چه چیز خوب است و چه چیز بد و دامن خوبی را رها نکند. 
منبع: کتاب «از رودکی تا بهار». جلد نخست. صفحه 94 و 95. نویسنده: محمدعلی اسلامی ندوشن

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی