[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۴
  • دوره جدید

آرامگاه سعدی دستخوش تغییرات ناصواب، روزنامه شیراز نوین

آرامگاه قدیم سعدی از حدود ده سال پیش از زمان فوت شیخ سخن سعدی تا زمان پهلوی، کج‌دار و مریض همواره پابرجا بوده و هیچ شاهد تاریخی بر تخریب کلی آن نمی‌توان یافت. آن آرامگاه در سال ۱۳۲۵ به کلی ویران و ساختمان نه چندان زیبای امروزی به جای آن ساخته شد. ساختمان امروزی که توسط محسن فروغی طراحی شده است گویا با الهامی از کاخ چهل ستون اصفهان بوده که نه تنها هیچ نسبتی میان سعدی زمان اتابکان با کاخ دوره صفویه در آن نمی‌توان یافت، بلکه هیچ وجه و نمادی از سعدی و آثارش را نیز نتوانستند در آن نمایش دهند. ساختمانی که بسیاری از سیاحان چند قرن گذشته دیده و از حسن و زیبایی آن سخن گفته‌اند، می‌توانست با همان سیاق قدیم بازسازی شود تا امروز شاهد و نمایش دهنده بنایی به قدمت شخصِ سعدی باشیم، نه ساختمانی بی‌روح، تراویده ذهن انسان معاصر. در خصوص ماجرای انتخاب محسن فروغی به عنوان طراح و استفاده نکردن از نظریات اشخاصی چون آندره گدار، هوشنگ سیحون و علی صادق که آن زمان قرار بود به عنوان کمک مهندس و مشاور در طرح باشند، سخنان ناگفته بسیار است. در هر حال همین ساختمان که در سال ۱۳۳۱ افتتاح شد، در طول این چند دهه دچار آسیب‌ها و بی‌ذوقی‌هایی نیز شده است که برای نمونه می‌توان به بریدن سروهای صد و اندی ساله جانب آن و برداشتن درب متناسب با بنا و تخریب پلکان اصلی و ایجاد حوضچه نامتناسب در ورودی بنا اشاره کرد. شاید اگر به جای آن‌همه غرفه و دکان گوناگون در آن فضا، نمایشگاهی از تصاویر کهن آرامگاه قدیم را برپا می‌کردند، اندکی این تخریب تاریخی جبران می‌شد.
 شیراز، مجید دهقانی

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی