[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۸۶
  • دوره جدید

جدول شماره ۴۳۳، روزنامه شیراز نوین

افقی
1- امواج الکترومغناطیس جهت مختل کردن امواج رادیویی -رشته کوهی زیبا در خراسان رضوی 2-نامی برای آقایان -پول خارجی-اتمسفر3-سوغات روسیه-درختی از راسته بیدها-یازده 4-برتر-خاندان-وسیله بافتن قالی-با تب همراه است 5-یکی از دو جنس-ایالتی در آلمان-پیاز خرد شده!6-آب دیده-خصومت-دارای ویژگی‌های نمایشی7-نیم صدای بره-سگ انگلیسی-نیرو-اثر رطوبت8-ملودیک-غذای خوش طعم ایرانی9-عدد هندسی-واحد برقی-آرزومندی-حرفی برای بازگویی مسافت10-شهری در کشور آذربایجان-ترازنامه-خطی در دایره11-اختراع گراهام بل-ماده ای برای عایق کاری-به جهت12-شهر آلمان-صدای حیوان وفادار-مشک پوستی-مادر عیسی مسیح13-نامطبوع-به ویژه-واحد طول قدیم14-بافت اینترنتی-غرور-سلاح گرم قدیمی15-دکان خبازی-دارای بیش از یک عنصر ‌


عمودی
1- شخص در داستان یا فیلم-حامی2-آهنگ نظامی-کشوری در شمال بریتانیا3-مردان سیاسی-به روی هم انباشته-پایدار ماندن به عشق-از درختان4-مردگان-تیتر اصلی-کم عقل5-نوشته ای به نظم-از بت‌های باستانی-لباس جراحان-گشاده6-پهلوان -ارشد-کجاوه7-همت اگر سلسله جنبان شود/مور تواند که ... شود-گروهی از گیاهان علفی8-بالا در انگلیسی-عیب و عار-ماهی فلس دار دارای خال-حیوان باربر9-نوعی زخم-بر گوینده سخن دلالت می کند10-خداوند-ایلی در فارس-ریشه11-صد متر مربع-نزدیک نیست-سایه گاه-شخص12-خشت پخته -پیامبر ایران باستان-خواهی نشوی رسوا ... جماعت شو13-می دهند تا رسوا کنند -مشکی خودمانی-قدرت-آبروباخته14-از اقلیت‌های مذهبی ایران-علامت صفت عالی15-دارویی مسکن و خواب آور -قبر و مزار

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی