[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۲۴
  • دوره جدید

جدول شماره ۴۵۵، روزنامه شیراز نوین

افقی
1- مطلبی را با اغراق شر ح و تفصیل‌دادن؛ محبوب 2- یک دوره 365روزه؛ پرنده‌ای شبیه کبک با گوشت لذیذ و خوشمزه؛ ظرف غذای آهنی و دسته‌دار سربازی 3- گیاهی که در گندمزار می‌روید؛ جنگ‌ها و ستیزها؛ جوی خون 4- غیرایرانی؛ رب‌النوع عشق یونان باستان؛ پدر 5- گروهی از افراد؛ استارت قدیمی؛ قطب مثبت جریان الکتریسیته 6- از نهاد خسته برآید؛ حسرت‌خوردن؛ کلارنیت 7- روکار ساختمان؛ کلیسای تاریخی در شهر پاریس؛ متفکر و اندیشمند 8- نسبت کار به انرژی مصرفی در فیزیک؛ زادگاه حضرت ابراهیم؛ همسر داریوش اول هخامنشی 9- دلیر و شجاع؛ پرتوافکندن؛ خال 10- چوب خوشبو؛ کلبه ترکمنی؛ برادر پدر 11- قاعده و قانون؛ هنرمند خوشنویس؛ رشدکردن 12- کرخت؛ خالص و بی غل‌وغش؛ مثل و مانند 13- کلمه پرسشی؛ نوعی ماشین بارکش؛ از اساطیر یونانی 14- پسر رستم دستان؛ از ادوات ورزشی پرتابی؛ کمان تیراندازی 15- افترا و نسبت بد روادادن؛ مثلی درباب بسیار حزن‌انگیزبودن
  ‌

عمودی
1- اسکلت؛ قفل کشویی پشت درب‌ها 2- فوق؛ یار همایون؛ فرزند نتیجه 3- اسراف‌کار؛ رنجش؛ اصل هر چیز 4- از زادگاه خود برای زندگی به‌جای دیگری رفتن؛ درجه حرارت؛ فرزانگی و خردمندی 5- مترادف آشغال؛ بی‌همتا و از صفات خداوند؛ چهره و صورت 6- ترس و واهمه؛ وجود دارد؛ اتصال و پیوستگی؛ اجرت کار 7- واحد شمارش مغازه؛ دعوت 8- دربه‌در و سرگردان؛ آب‌فشان حمام؛ پرنده زیبا و رنگارنگ با دم چتری 9- مرگ و پوسیدگی هر یک از بافت‌های بدن؛ مایعی سمی و اشتغال‌زا 10- سلاح دفاعی گزندگان؛ لایه زیر پوست؛ بعید و بافاصله؛ چسبان و کیپ هم 11- ماما؛ متراکم و فراوان؛ ضمیر انگلیسی 12- محل پیوستن رود به دریا؛ مهم‌ترین محصول صادراتی کشورمان؛ چوب سوزاندنی 13- نت یکی مانده به آخر؛ تحریم سیاسی؛ کوه خوزستان 14- طوفان برف و باران؛ پهناور و گشاده؛ سمبل و نشانه خاص 15- سنگریزه؛ کتابی از محمدعلی جمال‌زاده، پدر داستان‌نویسی کشورمان

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی