[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۴۳
  • دوره جدید

نام «امشاسپندان» در شاهنامه‌ فردوسی، روزنامه شیراز نوین

آن‌گاه که خبر گرفتار شدن بیژن به دست افراسیاب تورانی به دربار ایران می‌رسد، کیخسرو نامه‌ای به رستم می‌نویسد و او را از سیستان به پایتخت فرامی‌خواند تا چاره‌ای برای این دشواری اندیشیده شود. رستم ۴روز پس از دریافت نامه‌ شاه، به دربار می‌آید و با دیدن شاه کیخسرو، زبان به ستایش او می‌گشاید و نام امشاسپندان را می‌بَرد:
ستایش‌کنان پیش خسرو دوید / که مهر و ستایش مر او را سزید
برآورد سر، آفرین کرد و گفت/ «مبادا به جز نیک و خوبیت جفت
که هرمزد بادت بدین پایگاه/ چو بهمن، نگهبان فرخ کلاه
همه ساله اردیبهشت هُژیر/ نگهبان شده بر هُش و رای پیر
چو شهریورت باد پیروزگر/ به نام بزرگی و فر و هنر
سپندارمز پاسبان تو باد/ خرد جای روشن‌روان تو باد
ز خورداد باش از بروبوم شاد/تن چارپایانت امرداد باد

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی