[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۴۸
  • دوره جدید

مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان‌یافته شد، روزنامه شیراز نوین

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از تصویب طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در این کمیسیون خبر داد.
حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جلسه دیروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس‌ گفت: جلسه امروز تشکیل شد و موضوع جلسه بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. این طرح ایجاد یک سازمان قضایی جدا از سازمان‌های قضایی را پیشنهاد می‌دهد. این سازمان خود به صورت مستقل در هر استان ایجاد خواهد شد و کار مبارزه با مفاسد اقتصادی را پیش خواهد گرفت.
وی در خصوص صلاحی