[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۲۰
  • دوره جدید

یک پژوهشگر شیرازی اثبات کرد: نـور سرعـت ندارد!، روزنامه شیراز نوین

سید محی الدین حسینی ارسنجانی-شیراز نوین
‌مختصر معرفی کتاب:
کتاب «نور سرعت ندارد! (‌نقدی بر نسبیت عام و خاص)» نوشته نویسنده و پژوهشگر توانای شیرازی،‌ عباس رجبی توسط انتشارات نویسندگان پارس منتشر شد. عباس رجبی درخصوص کتاب خاص خود به خبرنگار شیراز نوین می‌گوید: «‌نور، یک پدیده فیزیکی ساده است. تاکنون، انسان قادر به شناخت ماهیت نور نبوده است. با شناخت حقیقی و واقعی این پدیده، می‌توان واقعیت‌ها و قوانین را رمزگشایی کرد. کلیه آزمایش‌هایی که تاکنون انجام شده، دوباره باید با نگرشی جدید تکرار شوند؛ زیرا باعث گمراهی و سردرگمی در علوم شده‌اند. آزمایش‌های گذشته توانایی رمزگشایی واقعیت‌ها را ندارند. فلسفه فیزیک و روانشناسی نگرش جدیدی به واقعیت‌ها را ارائه می‌دهد که توانایی توضیح فیزیکی و آزمایشگاهی و تجربی و رمزگشایی علوم در یک گستره وسیعی دارد. نادیده‌ گرفتن قوانین مادر و منظوم مانند: اسپین‌ها و یا ماهیت نور که یک پدیده فیزیکی است و یا شناخت ماهیت ذرات بنیادی توانسته لغزش‌های بسیار بزرگی آمیخته با تعصب پدید آورد که حتی نمی‌توان گوش شنوایی برای شنیدن آن یافت. این مورد، راه بسیار سخت و غیرقابل‌ عبوری برای درک صحیح از واقعیت‌‌های فیزیکی را ایجاد کرده است. علومی‌ که تا به امروز در جایی بیان نشده و دانشی بسیار بزرگ که توانایی پاسخگویی به همه آزمایش‌های گذشته و چگونگی واقعیت‌های فیزیکی را در یک سطح گسترده داشته است. دیدن قوانین و پیوستگی آنها را باید مد نظر داشت. نگرش و توجه به این واقعیت، حرکت دورانی ذرات بنیادی از یک قانون مدون و منظوم فیزیکی ایجاد شده است. درک واقعیت‌ها فقط در قوانین و نوع تشخیص و دقت در کارایی آنها، توانایی ما را در تشخیص حقیقی و واقعی ایجاد می‌نماید. استاد عباس رجبی، نویسنده کتاب نور سرعت ندارد (چگونگی پیدایش جهان آفرینش و نقدی بر نسبیت عام و خاص) که به مدت 25‌سال در مبحث مبانی فلسفه و ماهیت فیزیکی تحقیقات پیوسته داشته است در ادامه گفت: «‌کل عالم هستی از یک نیرویی به‌نام الکترو مغناطیس ایجاد شده؛ که از اراده خداوند تبارک و تعالی می‌باشد. خداوند بر ماهیت ذرات دمیده، و یک ورود فیزیکی، عامل به‌وجود آمدن دو حرکت مختلف‌الجهت در ذرات است که پیدایش عالم خلقت و پدیده‌ها و منظومات و قوانین، که همگی در راستای احساس و برای احساس و منظوم حتی بر یک ذره می‌باشد. منظومات، و قوانین، یک طیف بسیار کوچکی از واقعیت را برای به‌تصویرکشیدن واقعیت حقیقی احساس نمایش داده است؛ که در بطن و واقعیت کل عالم هستی بوده‌است. این حقیقت که احساس در بطن و واقعیت خود دارای وجود و معنی و مفهوم می‌باشد؛ و کل عالم هستی، جهت به‌تصویرکشیدن این واقعیت از منظومات و قوانین برای درک صحیح از احساس به تصویر در آمده است. عبور ما انسان‌ها از دنیاهای موازی که شامل دنیای جنین، دنیای خاکی و ورود به دنیای احساس و واقعیت، که همه به اختیار تام و تمامی ‌خود ما بوده است. این با اذن و اجازه پروردگار براساس استحقاق اجازه ورود محقق می‌شود. این تفکر و تعقل را می‌پذیرد که بر کل اعمال و رفتار خود دقت داشته باشیم، زیرا همه خروجی‌های اعمال و رفتار ما حتی به‌اندازه ذره‌ای در احساس ما ذخیره می‌شود و دست‌مایه‌های واقعی و حقیقی را ایجاد می‌نماید. از کوزه همان برون تراود که در اوست. همه این واقعیت‌هایی که بیان شد همگی در آزمایشگاه و یا در خروجی‌های اعمال و قوانین می‌توان به‌صورت حقیقی و واقعی مشاهده نمود. عالم خلقت عظمتی بینهایت، که همه‌چیز در راستای احساس و برای احساس است و ما بینهایت کوچک‌تر از تصور خود هستیم. عالم احساس و عظمت آن ورای درک ما از عالم خلقت است و ما قادر به درک حقیقت و واقعیت آن را در این طیفی که در دنیاهای موازی می‌باشد نیستیم. بر اساس اکتسابات خود بر سر درک واقعیت‌های عالم ورود پیدا می‌کنیم. »
‌مردم جهان به قلم و اندیشه ایرانیان افتخار می‌کنند 
کرامت یزدانی (اشک)، مدیر مسئول انتشارات نویسندگان پارس که این کتاب را منتشر نموده است در‌خصوص این اثر به خبرنگار شیراز نوین گفت:
«‌در دوران کنونی، علم و فناوریِ فارغ از اخلاق و دین، صدمه‌های خود را نشان داده و محدودیت علم در تأمین سعادت بشر هویدا شده است. این در‌حالی است که برخی دعاوی علمی، نظیر پیدایش جهان و حیات، با دعاوی دینی ارتباط می‌یابند و از این رهگذر برخی صاحب‌نظران علوم جدید در حوزه‌های مختلف فیزیک و زیست‌شناسی و علوم اجتماعی شبهاتی را متوجه دین نموده‌اند. به علاوه فناوری حاصل از علم، در ابعاد مختلف زندگی بشر تأثیر‌گذار بوده و پرسش‌های اخلاقی جدیدی را مطرح کرده است. از این‌رو عقلانیت عملی و نظری بشر، تعامل «علم و دین و فلسفه» را به‌منظور حلّ مسائل فوق ایجاب می‌کند. آقای یزدانی (اشک) ادامه داد که کتاب «‌نور سرعت ندارد» نوشته  عباس رجبی که هم اکنون در دسترس مردم خوب ایران زمین قرار گرفته دارای ۱۲‌صفحه انگلیسی هم می‌باشد که چکیده‌ای از متن اصلی کتاب است.  عباس رجبی، در این کتاب تلاش نموده است که با نقدی بر نسبیت عام و خاص با ارايه بحث‌های مفصلی در زمینه فیزیک و فلسفه، اثبات نماید که نور سرعت ندارد. این فیزیکدان گرامی، معتقد است که فلسفه فیزیک و روانشناسی نگرش جدیدی به واقعیت‌ها را ارائه می‌دهد که توانایی توضیح فیزیکی و آزمایشگاهی و تجربی و رمزگشایی علوم در یک گستره وسیعی دارد. با توجه به پیچیدگی مباحث، به خوانندگان گرامی ‌پیشنهاد می‌شود که برای درک بهتر مطالب، به یک‌بار خواندن کتاب بسنده ننمایند. 
«انتشارات نویسندگان پارس»، اندیشه‌های اهل قلم را که در راستای علم، فرهنگ، هویت، تمدن، دین، ادبیات و هنر قلم می‌زنند با افتخار در سرتاسر گیتی منتشر خواهد نمود تا مثل همیشه‌ی تاریخ، مردم جهان به وجود، هویت، قلم و اندیشه‌ی ایران و ایرانی افتخار نمایند.‌»
عباس رجبی نویسنده این کتاب نیز خاطرنشان نمود که: «این کتاب، وزن، جاذبه، گرانش، نیروی مغناطیس، ماهیت نور، علت پیدایش‌ها و چگونگی پیدایش، علت جان در جانداران، علت پیدایش قطب‌ها، نیروی قوی هسته، نیروی ضعیف هسته و بسیاری از ندانسته‌ها را با منظوماتی که قادر به واکاوی و درک صحیح از پدیده‌ها و پدیداری‌ها می‌باشد و تمامی‌ موارد یاد شده پاسخگو است.‌» 
‌سرشناسه کتاب نور سرعت ندارد:
رجبی، عباس، ۱۳۳۴-عنوان و نام پدیدآور: نور سرعت ندارد (‌چگونگی پیدایش جهان آفرینش)/ نویسنده: عباس رجبی.
مشخصات نشر‌: شیراز: نویسندگان پارس، ‫۱۳۹۷. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬مشخصات ظاهری: ‫200 ص. 
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬شابک‌:978-600-8863-57-1فهرست‌نویسی:    فیپا. موضوع‌: ‫چگو‌نگی پیدایش عالم خلقت- انسان - تکامل- کیهان‌ شناسی- آفرینش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ رده‌بندی کنگره‌: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭۳۶۶/۲/ر ۳ ن۹ ۱۳۹۷‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬H‬‬‬‬‬‬
رده‌بندی دیویی‌: ۹۳۸/۵۹۹ شماره کتاب‌شنا‌سی ملی‌: ۵۱۸۱۷۰۸«‌نور سرعت ندارد‌» چگونگی پیدایش عالم خلقت(نقدی بر نسبیت عام و خاص) صفحه‌آرا و طراح جلد: کرامت یزدانی (اشک). نوبت چاپ: اوّل، مرداد ماه 1397. چاپ و صحافی: دنیا. قيمت: ۱۸۵۰۰تومان. شمارگان: 1000 نسخه. شابک:57-1-8863-600-978مرکز نشر: شیراز، خیابان قصردشت، خیابان برق، پلاک ۱۶- انتشارات نویسندگان پارس. 
E-mail: nevisandegan. pars@gmail. comکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر، متعلق به مؤلف است.
سخن پایانی:
مطالعه این کتاب علمی ‌را در کنار ارائه نقد و نظر حول محور ادعای نویسنده گرامی ‌و بررسی تحلیلی، محتوا‌یی کتاب «نور سرعت ندارد» را به فارغ‌التحصیلان، دانشجویان و علاقه‌مندان رشته فیزیک و مباحث علم خلقت کیهان‌شناسی و نسبیت عام و خاص و.‌.‌. خصوصاً به دبیران فیزیک دبیرستان‌ها توصیه می‌نمایم. چه خوب است که این کتاب در آستانه نوزدهمین کنفرانس ملی فیزیک، نهمین کنفرانس ملی فیزیک آزمایشگاه، که درشهریورماه سال جاری در شیراز برگزار می‌شود مورد نقد و بررسی همه‌جانبه قرار گیرد. برای این ناشر محترم و نویسنده ارجمند آرزوی توفیقات الهی دارم. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی