[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۶۹
  • دوره جدید

عملکرد ۹ماهه طرح اشتغال روستایی ، روزنامه شیراز نوین

با تخصیص نیمی از منابع ۱.۵میلیارد دلاری صندوق توسعه برای اشتغال، در ۹ماهه گذشته ازاجرای طرح، از ۱۲۶هزار و ۵۰۹طرح ارسال شده به بانک‌ها، ۵۱هزار و ۴۹۴طرح تأیید و تسهیلات به ۴۵۰۲۴طرح پرداخت شد.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح دولت ویژه اشتغال روستایی و عشایری و همچنین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی بهمن‌ماه سال گذشته با پرداخت تسهیلات یارانه‌دار، با اختصاص ۱.۵میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی آغاز شد تا با تخصیص مرحله‌ای منابع این صندوق به چهار مؤسسه عامل مجری طرح و تلفیق منابع داخلی بانک‌ها، در مجموع معادل ریالی ۱۲هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی و عشایری اختصاص یابد.
اما از مجموع منابع ۱.۵میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، تاکنون ۵۰درصد از این منابع یعنی معادل ریالی ۷۵۰میلیون دلار (۳هزار میلیارد تومان) به چهار مؤسسه عامل مجری طرح اشتغال روستایی یعنی بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک اختصاص یافته است.
طبق قانون این چهار مؤسسه عامل نیز مکلف بودند معادل منابع تخصیصی از صندوق توسعه ملی را از منابع داخلی خود در اجرای این برنامه اختصاص دهند. بنابراین در مرحله نخست، از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون ۶هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و اشتغال‌زا تخصیص پیدا کرده است.
تأیید ۵۱۴۹۴طرح برای پرداخت تسهیلات
بر اساس اطلاعات دریافتی از آخرین گزارش‌گیری عملکرد برنامه اشتغال روستایی و عشایری، در بازه زمانی ۹ماهه بهمن ماه سال گذشته تا پنجم آبان امسال، تعداد ۲۴۵هزار و ۶۸۳طرح از سوی متقاضیان برای دریافت تسهیلات اشتغال به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است که پس از ارجاع طرح‌ها به کمیته‌های فنی، از این میزان در نهایت ۱۲۶هزار و ۵۰۹طرح در کمیته‌های فنی تأیید و به مؤسسات عامل ارسال شد.
اما برای جلوگیری از انحراف منابع تسهیلات اشتغال، طرح‌های تأیید شده در کمیته‌های فنی پس از ارسال به مؤسسات عامل نیز، پیش از انعقاد قرارداد با متقاضی مجدد از نظر توجیه اقتصادی و اشتغال‌زا بودن، مورد بررسی قرار می‌گیرند. بر این اساس، از مجموع بالغ بر ۱۲۶هزار و ۵۰۰طرح ارسال شده به مؤسسات عامل، تاکنون ۵۱هزار و ۴۹۴طرح اشتغال‌زا برای پرداخت تسهیلات مصوب شد که مبلغ کل تسهیلات پرداختی به این طرح‌ها ۶هزار و ۶۸۵میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان است.
از مجموع ۵۱۴۹۴طرح‌ اشتغال مصوب به ارزش ۶۶۸۵میلیارد تومان، تعداد قراردادهای منعقد شده بین مؤسسات عامل با متقاضیان ۴۷هزار و ۲۴۳طرح به ارزش ۵۳۴۵میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان بوده است. همچنین از تعداد کل قراردادهای منعقد شده، تسهیلات ۴۵هزار و ۲۴طرح به مبلغ ۴۴۲۱میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان نیز پرداخت شده است.
جزئیات تسهیلات مصوب و پرداختی چهار مؤسسه عامل
در بانک کشاورزی که به دلیل ارتباط ماهیت غالب مشاغل روستایی و عشایری با این بخش، بیشترین سهم را برای پرداخت تسهیلات اشتغال در اختیار دارد، تاکنون ۱۵هزار و ۷۸۴طرح اشتغال‌زا مصوب شده که بر اساس آخرین گزارش‌گیری، تسهیلات ۱۴هزار و ۴۰۴طرح به ارزش ۲۱۳۱میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان پرداخت شده است.
بانک توسعه تعاون نیز از مجموع طرح‌های دریافتی از کمیته‌های فنی استان‌ها، ۸۳۷۳طرح متقاضیان اشتغال در مناطق روستایی و عشایری را مصوب کرده که تاکنون تسهیلات ۷۵۹۵طرح به ارزش ۷۹۹میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان پرداخت شده است. در بانک توسعه تعاون ۱۰هزار و ۷۵۲قرارداد برای پرداخت تسهیلات با متقاضیان منعقد شده که به تدریج در صورت تکمیل پرونده از سوی متقاضیان در نوبت پرداخت قرار می گیرند.
در صندوق کارآفرینی امید که یکی دیگر از چهار مؤسسه عامل پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی به شمار می‌رود، تاکنون ۱۸هزار و ۵۲۱طرح مصوبه شده که ۱۶هزار و ۵۲۵طرح اشتغال در این مؤسسه به ارزش ۸۰۵میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان منتج به قرارداد با متقاضیان شده و تاکنون تسهیلات ۱۵هزار و ۸۸۶طرح به مبلغ ۶۸۸میلیارد تومان پرداخت شده است.
سهم پست بانک از تسهیلات اشتغال روستایی نیز بر اساس آخرین گزارش‌گیری تا پنجم آبان ماه، پرداخت تسهیلات به ۸هزار و ۸۱۶طرح به ارزش ۱۲۴۷میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان بوده است که ۷۷۹۲طرح به ارزش هزار و ۲۴میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان با متقاضیان منتج به قرارداد و تاکنون تسهیلات ۷هزار و ۱۹۳متقاضی به مبلغ ۸۰۲میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان پرداخت شده است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی