[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۲۹
  • دوره جدید

مدت اشتغال افراد در شغل اصلی چقدر است؟ ، روزنامه شیراز نوین

از مجموع جمعیت شاغل کشور، طول مدت اشتغال حدود ۲میلیون و ۱۴۶هزار نفر معادل ۹.۲درصد شاغلان کمتر از یک سال و حدود ۳میلیون و ۳۳۱هزار نفر معادل ۱۴.۲درصد بین یک تا کمتر از سه سال است.
به گزارش خبرنگار مهر، یافته‌های آماری مرکز آمار ایران از شاخص «مدت اشتغال در شغل اصلی» نشان می‌دهد مدت اشتغال در شغل اصلی ۱۷.۶درصد از شاغلان سه تا کمتر از ۶سال و مدت اشغال ۱۵درصد بین ۱۰ تا کمتر از ۱۵سال بوده است.
نتایج این گزارش آماری حاکی از آن است که بیشترین طول مدت ماندگاری شغلی یک فرد در شغل اصلی بین سه تا کمتر از ۶سال است که ۱۷.۶درصد از شاغلان را به خود اختصاص می دهد.
همچنین ماندگاری ۱۴.۲درصد از شاغلان در شغل اصلی خود، بین یک تا کمتر سه سال و طول مدت اشتغال ۹.۲درصد از شاغلان کمتر از یک سال بوده است. ماندگاری درصد کمی از شاغلان بیش از ۲۵سال در شغل اصلی بوده است. بر این اساس فقط پنج درصد شاغلان از ۲۵سال تا ۳۰سال در شغل خود ماندگار هستند.
بر این اساس از نظر تعداد شاغلان نیز مدت اشتغال حدود ۲میلیون و ۱۴۶هزار نفر (۹.۲درصد)در شغل اصلی خود کمتر از یک سال و مدت اشتغال حدود ۳میلیون و ۳۳۱هزار نفر (۱۴.۲درصد) بین یک تا کمتر از ۳سال است.
از مجموع جمعیت شاغل کشور، ۴میلیون و ۱۱۱هزار و ۷۳۶نفر (۱۷.۶درصد) بین سه تا کمتر از ۶سال در شغل اصلی خود ماندگار هستند که طول مدت اشتغال غالب جمعیت شاغل در این بازه زمانی قرار می گیرد.
طول مدت اشتغال در شغل اصلی حدود ۳میلیون و ۷۶هزار نفر (۱۳.۲درصد) بین ۶ تا کمتر از ۱۰سال و طول مدت اشتغال ۳میلیون و ۵۰۵هزار و ۵۵۰نفر (۱۵درصد) بین ۱۰ تا ۱۵سال است. دو میلیون و ۳۱۱هزار و ۶۰۰نفر (۹.۹درصد) از شاغلان ۱۵ تا کمتر از ۲۰سال و یک میلیون و ۹۱۸هزار و ۵۰۰نفر (۸.۲درصد) نیز بین ۲۰ تا کمتر از ۲۵سال در شغل اصلی خود فعالیت می‌کنند.
اما طبق آخرین آمار از طول مدت اشتغال افراد، فقط یک میلیون و ۱۶۸هزار و ۵۶۸نفر (۵درصد) بین ۲۵ تا ۳۰سال در شغل اصلی خود ماندگار هستند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی