[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۶۹
  • دوره جدید

فعالیت ۴۸۰کلینیک مددکاری استفاده از مددکاران در سیاست‌گذاری و اجرا، روزنامه شیراز نوین

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به این‌که ۴۸۰‌کلینیک مددکاری اجتماعی در کشور فعال است گفت: باید از مددکاران اجتماعی در عرصه سیاستگذاری و اجرا استفاده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار گفت: مددکاری اجتماعی در عرصه‌های مختلف می‌تواند تأثیرگذار باشد و نقش کلیدی داشته باشد و باید در سیاستگذاری‌های اجتماعی و تغییر ساختار از حضور مددکاران استفاده کنیم.
وی با اشاره به این‌که موانع ساختاری مانع دسترسی به فرصت‌ها هستند گفت: به مددکاران در عرصه سیاست و رفاه اجتماعی و در برنامه‌ریزی‌ها باید توجه ویژه‌ای شود و به سمت ایجاد قطب‌های متعدد مددکاری اجتماعی باید حرکت کنیم.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: همچنین در عرصه‌های سازمانی و مدارس از حضور مددکاران اجتماعی بهره‌مند شده‌ایم که باید حضور آنان را نیز بیشتر کنیم به‌طوری که طرح نماد دانش‌آموزان در مدارس با حضور مددکاران اجرایی می‌شود.
به گفته مسعودی فرید: در کنار حضور مددکاران اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش دولتی نیز می‌توانند در اثربخشی امور مؤثر باشند و ما می‌توانیم بخشی از کارها را چه در عرصه اجرا و سیاست‌گذاری به آنها واگذار کنیم.
وی با اشاره به این‌که در حال حاضر ۴۸۰‌کلینیک مددکاری اجتماعی در کشور فعال است گفت: باید در این حوزه صرفاً از ارائه خدمات به سمت دسترسی‌های برابر و تغییر ساختار حرکت کنیم و در‌صورت ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری می‌توانیم از آسیب‌ها کم کنیم چرا‌که جامعه نابرابر باعث بروز آسیب‌های اجتماعی بیشتری خواهد شد و ساختار نابرابر مانع رسیدن به توانمندسازی می‌شود.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در حوزه فقر دو نوع دیدگاه وجود دارد. یکی توانمندسازی و دیگری سیاستگذاری و در صورتی که فرد از چرخه توسعه بازبماند به وی کمک می‌شود که ما در کشورمان دومین موضوع را پیگیری می‌کنیم که به‌نظر می‌رسد باید به بخش اولیه آن توجه بیشتری شود و دانشگاه‌های ما نیز باید به سمت جامعه محوری حرکت کنند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی