[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۴
  • دوره جدید

برگزیده شدن دانشگاه علوم پزشکی شیراز به‌عنوان سازمان برتر یونسکو، روزنامه شیراز نوین

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اعطای جایزه سازمان برتر کشوری در حوزه یادگیری و یاددهی الکترونیکی(‌آموزش) از کرسی یادگیری الکترونیکی سازمان یونسکو، به دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با مرکزیت دانشکده مجازی- قطب علمى‌ آموزش الکترونیکی پیشرفته خبر داد. به گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر مصباح شمس افزود: از سال‌۹۶، فرآیند داوری و بررسی سازمان‌های مختلف در کشور، دانشگاه‌ها، سازمان‌های خصوصی، دولتی و خدمات فعال در حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی فعال آغاز شده است. رئیس دانشکده مجازی- قطب آموزش الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز گفت: در فرآیند ارزیابی برای اعطای جایزه ملی یادگیری الکترونیکی، اقدامات سازمان‌ها و مراکز موردنظر در دبیرخانه یونسکو در تهران شناسایی و مستندات سازمان‌ها از سوی هیئت داوری آن دبیرخانه مورد ممیزی دقیق بین‌المللی قرار مى‌گیرد که در میان تمامى‌ دانشگاه‌های کشور، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با مرکزیت دانشکده مجازی- قطب علمى‌ آموزشی الکترونیکی با توجه به ایجاد زیرساخت مناسب، ترویج و آموزش و یادگیری الکترونیکی در سطح دانشگاه و کشوری، به‌عنوان سازمان برتر شناخته شد.
دکتر مجیدرضا فرخی ادامه داد: پس‌از ارائه تجربیات این دانشگاه در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی، با حضور دو معاون وزارت ارتباطات، رئیس یونسکو در ایران، رئیس نهاد نخبگان معاونت تحقیقات ریاست جمهوری و دیگر مسئولان شرکت‌کننده، فراهم آوردن این زیرساخت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و موفقیت‌های به‌دست آمده در زمینه مجازی‌سازی آموزش پزشکی در این دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفت. او این موفقیت را ثمره همدلی و همکاری اعضای هیئت علمى‌ و کارشناسان دانشکده مجازی و حمایت‌های مسئولان دانشگاه در مسیر شکوفا شدن و موفقیت بیشتر در استفاده از حوزه تکنولوژی در امر آموزش دانست و ادامه داد: اعطای این جایزه گویای عزم جدی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حرکت به‌سوی دانشگاه‌های نسل سوم و روزآمدسازی امر آموزش، به‌عنوان زیربنای ترقی در عرصه پیشرفت ملی است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی