[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۵۲
  • دوره جدید

چه میزان ریل در کشور داریم؟، روزنامه شیراز نوین

به طور متوسط از چهل سال قبل تاکنون سالانه معادل ۱۶۶کیلومتر خط اصلی ریلی احداث شده و ۴۵۷۵کیلومتر در سال ۱۳۵۷ به ۱۱هزار و ۲۲۶کیلومتر در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، میزان خطوط اصلی ریلی کشور در ابتدای پیروزی انقلاب ۴۵۷۵کیلومتر بوده که طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ۱۱هزار و ۲۲۶کیلومتر رسیده است که در مقایسه با آغاز انقلاب اسلامی ۶۶۵۱کیلومتر افزایش داشته است که نشان دهنده ۱۴۵درصد افزایش معادل ۲.۵برابر در این مدت به طور متوسط سالانه ۱۶۶کیلومتر خطوط اصلی ریلی احداث شده است.
مهم‌ترین خطوط ریلی احداث شده
گفتنی است از مهم‌ترین خطوط ریلی احداث شده پس از پیروزی انقلاب راه‌آهن گرگان-اینچه برون به طول ۹۰کیلومتر، راه‌آهن تهران - همدان به طول ۲۵۸کیلومتر، راه‌آهن خواف-هرات به طول ۷۷کیلومتر، راه‌آهن غرب کشور به طول ۱۴۶کیلومتر، راه‌آهن مراغه - ارومیه به طول ۹۸کیلومتر بوده است.
باید خاطرنشان کرد که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ۴۲۰لکوموتیو، ۲۹۶واگن مسافری و حدود ۱۲۰هزار و ۱۵۰واگن باری در مسیرهای ریلی تردد داشتند که این میزان در حال حاضر به ۹۲۳لکوموتیو، ۲۰۸۱واگن مسافری و ۲۵هزار و ۲۴۳واگن باری رسیده است که به ترتیب ۲ و۲.۷برابر افزایش یافته است.
تعداد مسافر ریلی در ابتدای انقلاب اسلامی ۵.۴میلیون نفر بوده که این مقدار در پایان سال ۱۳۹۶ به بیش از ۲۴میلیون نفر افزایش یافته است که حاکی از افزایش ۴.۵برابری در این بخش است. همچنین میزان تناژ بار کل ریلی در ابتدای انقلاب اسلامی ۶.۹میلیون تن بوده که این مقدار در پایان سال ۱۳۹۶ به بیش از ۴۶.۷میلیون تن افزایش یافته است که حاکی از افزایش ۶.۷برابری است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی