[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۳۶
  • دوره جدید

آگهی فراخوان ، روزنامه شیراز نوین

شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در نظر دارد پروژه زیرسازی تا سطح ساب گرید خیابان 28 شهرک صنعتی سروستان 2 را به شرح ذیل از طریق مناقصه (معاملات متوسط) به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تأیید صلاحیت رتبه 5 (رشته راه و ترابری) از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی واگذار نماید. 
۱. مدت اجرا: یک (1) ماه 
۲. محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادات: شیراز- بلوار زند- روبه‌روی دانشکده پزشکی- شرکت شهرک‌های صنعتی فارس (امور قراردادها)
۳. برآورد اولیه: 300.588.356 ریال و از محل درآمدهای جاری 
۴. زمان ارائه اسناد: از 1395/12/15 لغایت 1395/12/18
۵. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/12/21
۶. زمان بازگشایی پاکت‌ها: 1395/12/22
• به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
• سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد درج شده است. 


شرکت شهرک‌های صنعتی فارس 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی