[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۳۰
  • دوره جدید

پنجشنبه: ارژن - مس سونگون در سالن شهید ابوالفتحی، روزنامه شیراز نوین

تیم فوتسال ارژن شیراز هفته نخست لیگ برتر فوتسال ایران را با شکست پشت سر گذاشت. شاگردان کمالی در یک بازی نزدیک و پربرخورد که با یک اخراجی و یک گل به خودی برای آنها همراه بود، چهار بر سه مقابل آذرخش بندرعباس تن به شکست دادند و برای نخستین بار در سال‌های اخیر، لیگ را با شکست آغاز کردند.
ارژن در هفته دوم رقابت‌ها، روز پنجشنبه (پس‌فردا) در سالن شهید ابوالفتحی شیراز میزبان مدافع عنوان قهرمانی، مس سونگون ورزقان است. 
همچنین سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه کامل و دقیق نیم‌فصل اول لیگ برتر فوتسال را به قرار زیر اعلام کرد:
هفته دوم
پنجشنبه ۲۱/۴/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
شهرداری ساوه-پارسیان شهر قدس- فجر-ساوه
لبنیات ارژن شیراز-مس سونگون ورزقان-ابوالفتحی-شیراز
شهروند ساری- آذرخش بندرعباس- شهید سید رسول حسینی- ساری
جمعه۲۲/۴/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
سوهان محمد سیما قم-گیتی پسند اصفهان-شهید حیدریان-قم
مقاومت البرز- مقاومت قرچک-انقلاب- کرج
اهورا بهبان-فرش آرا مشهد-علی بن ابی طالب(ع)-بهبهان
شرکت ملی حفاری ایران-سن ایچ ساوه- سالن امام رضا(ع)-اهواز
هفته سوم
چهارشنبه ۲۷/۴/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان- شهروند ساری- شهید پور شریفی- تبریز
پنجشنبه۲۸/۴/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
گیتی پسند اصفهان-شهرداری ساوه- پیروزی- اصفهان
مقاومت قرچک- سوهان محمد سیما قم-شهدا هفتم تیر- قرچک
آذرخش بندرعباس-اهورا بهبان- فجر- بندرعباس
جمعه ۲۹/۴/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهر قدس-لبنیات ارژن شیراز- الغدیر- تهران
سن ایچ ساوه-مقاومت البرز-فجر-ساوه
فرش آرا مشهد- شرکت ملی حفاری ایران-شهید بهشتی-مشهد
هفته چهارم
سه شنبه ۲/۵/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
اهورا بهبهان-مس سونگون ورزقان-علی بن ابی طالب- بهبهان
جمعه ۵/۵/۹۷-ساعت۱۸:۰۰
گیتی پسند اصفهان-پارسیان شهر قدس-پیروزی- اصفهان
شهروند ساری- لبنیات ارژن شیراز- شهید سید رسول حسینی- ساری
شهرداری ساوه -مقاومت قرچک-فجر-ساوه
سوهان محمد سیما قم-سن ایچ ساوه- شهید حیدریان-قم
شرکت ملی حفاری ایران-آذرخش بندرعباس-امام رضا(ع)-اهواز
مقاوت البرز-فرش آرا مشهد- انقلاب- کرج
هفته پنجم
پنجشنبه ۱۸/۵/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهرقدس-شهروند ساری-الغدیر- تهران
مقاومت قرچک-گیتی پسند اصفهان-شهدا هفتم تیر- قرچک
لبنیات ارژن شیراز-اهورا بهبهان-شهید ابوالفتحی-شیراز
سن ایچ ساوه-شهرداری ساوه-فجر-ساوه
فرش آرا مشهد-سوهان محمد سیما قم-شهید بهشتی-مشهد
آذرخش بندرعباس-مقاومت البرز-فجر- بندرعباس
مس سونگون ورزقان شرکت ملی حفاری ایران (به علت حضور باشگاه مس سونگون در جام باشگاه‌های آسیا، مسابقه فوق در ۲۶/۷/۹۷ برگزار می شود.)
هفته ششم
پنجشنبه ۲۵/۵/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مقاومت قرچک-پارسان شهر قدس-شهدا هفتم تیر-قرچک
اهورا بهبهان-شهروند ساری- علی ابن ابی طالب- بهبهان
گیتی پسند اصفهان-سن ایچ ساوه-پیروزی- اصفهان
جمعه ۲۶/۵/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
شرکت ملی حفاری ایران- لبنیات ارژن شیراز-امام رضا(ع)-اهواز
شهرداری ساوه- فرش آرا مشهد- فجر- ساوه
مقاومت البرز-مس سونگون ورزقان- انقلاب- کرج
سوهان محمد سیما قم-آذرخش بندرعباس- شهید حیدریان- قم
هفته هفتم
پنجشنبه ۱/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان-سوهان محمد سیما قم-شهید پورشریفی-تبریز
آذرخش بندرعباس- شهردارس ساوه-فجر- بندرعباس
جمعه ۲/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
شهروند ساری- شرکت ملی حفاری ایران-شهید سید رسول حسینی- ساری
فرش آرا مشهد- گیتی پسند اصفهان-شهید بهشتی-مشهد
لبنیات ارژن شیراز-مقاومت البرز-شهید ابوالفتحی-شیراز
سن ایچ ساوه-مقاومت قرچک-فجر- ساوه
پارسیان شهر قدس-اهوارا بهبهان- الغدیر- تهران
هفته  هشتم
پنجشنبه ۸/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
شهرداری ساوه-مس سونگون ورزقان-فجر- ساوه
سوهان محمد سیما قم-لبنیات ارژن شیراز-شهید حیدریان- قم
جمعه ۹/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مقاومت قرچک-فرش آرا مشهد-شهدا هفتم تیر- قرچک
مقاومت البرز-شهروند ساری- انقلاب - کرج
گیتی پسند اصفهان-آذرخش بندرعباس-پیروزی- اصفهان
شرکت ملی حفاری ایران- اهورا بهبهان-امام رضا(ع)- اهواز
سن ایچ ساوه پارسیان شهر قدس- فجر- ساوه
هفته  نهم
پنجشنبه ۱۵/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان-گیتی پسند اصفهان-شهید پور شریفی- تبریز
جمعه ۱۶/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
فرش آرا مشهد-سن ایچ ساوه-شهید بهشتی-مشهد
اهورا بهبهان- مقاومت البرز- علی ابن ابی طالب-بهبهان
آذرخش بندرعباس- مقاومت قرچک-فجر- بندرعباس
شهروند ساری- سوهان محمد سیما قم-شهید سید رسول حسینی- ساری
پارسیان شهر قدس-شرکت مل یحفاری ایران- الغدیر- تهران
لبنیات ارژن شیراز-شهرداری ساوه- شهید ابوالفتحی-شیراز
هفته  دهم
پنجشنبه ۲۲/۶/۹۷-ساعت ۱۸:۰۰
گیتی پسند اصفهان-لبنیات ارژن شیراز-پیروزی- اصفهان
شهرداری ساوه-شهروند ساری- فجر- ساوه
جمعه۲۳/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
سن ایچ ساوه-آذرخش بندرعباس-فجر-ساوه
سوهان محمد سیما قم-اهورا بهبهان-شهید حیدریان-قم
مقاومت قرچک-مس سونگون ورزقان-شهدا هفتم تیر-قرچک
مقاومت البرز- شرکت ملی حفاری ایران- انقلاب- کرج
فرش آرا مشهد- پارسیان شهر قدس-شهید بهشتی- مشهد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی