[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۸۸
  • دوره جدید

روان‌سازی صدور اسناد مالکیت دنبال می‌شود، روزنامه شیراز نوین

مهندس امیر برومند، مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرین‌دشت اظهار داشت: شفافیت و روان‌سازی روند صدور اسناد مالکیت در شهرهای زیر 25 هزار نفر در این شهرستان یک اولویت است و با جدیت دنبال می‌شود. برای شهرهای دبیران و شهر پیر نیز در این عرصه اقدامات مؤثری انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی ‌بنیاد مسکن استان فارس، مهندس برومند در جلسه هماهنگی بین ادارات بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و دفاتر خدماتی شهرهای دبیران و شهرپیر که جهت تسریع در روند استعلامات صدور اسناد مالکیت شهری تشکیل شد، افزود: اعطای اسناد مالکیت در این مناطق موجب بهبود اقتصاد مناطق و تأمین معیشت خانوارها و رونق گرفتن معاملات می‌شود. مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرین‌دشت با برشمردن مزایای اعطای اسناد رسمی ‌به املاک شهری و روستایی خاطرنشان کرد: اسناد رسمی ‌درباره طرفین تنظیم‌ کننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است. تاریخ تنظیم سند رسمی‌ نه تنها نسبت به طرفین معامله، بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد. این موارد قطعاً باعث قانونمند شدن معاملات با اعطای اسناد رسمی‌ می‌شود. برومند همچنین اظهار کرد: در مقابل سند رسمی ‌انکار و تردید قابل توجیه نیست و اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی ‌است. مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرین‌دشت با بیان اینکه در شهرستان زرین‌دشت از همه ظرفیت‌های قانونی برای روان‌سازی اعطای اسناد در تعامل با ثبت اسناد و سایر ادارات تأکید شده است، با اشاره به صدور اسناد مالکیت منازل روستایى در این شهرستان گفت: از سال گذشته تاکنون براى 550  واحد مسکونى روستایى در این شهرستان سند مالکیت صادر شده و همچنین پرونده‌هاى زیادى براى صدور رأى و صدور سند با همکارى اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرین‌دشت آماده شده است. در این نشست مدیران و کارشناسان، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و دفاتر خدماتی شهرهای دبیران و شهرپیر نیز دیدگاه‌های کارشناسی خود را پیرامون روان‌سازی شرایط برای توسعه اعطای اسناد مالکیت در این مناطق بیان کردند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی