[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۸۸
  • دوره جدید

کدام کارگران کمترین دستمزد روزانه را می‌گیرند؟، روزنامه شیراز نوین

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از وضعیت دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی، کمترین میزان دستمزد روزانه را کارگران «میوه‌چین»و بیشترین متوسط دستمزد روزانه را کارگران «دروگر غلات و نشاکار» دریافت کرده‌اند. به گزارش ایسنا، مزد کارگران کشاورزی شامل وجه نقد بوده و در مواردی که به جای تمام یا قسمتی از آن غذا یا سهمی از محصول داده شده باشد، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه می‌شود.
مرکز آمار ایران همه ساله طرحی را با عنوان «قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور» هم زمان با اجرای طرح «آمارگیری از قیمت خرده فروشی‌ها و خدمات مصرف خانوار روستایی» انجام می‌دهد که نتایج آن شامل اطلاعات مربوط به ۱۱۷ قلم محصول زراعی، باغی و دامی، ۱۰ قلم خدمت ماشینی و ۷ قلم خدمت نیروی انسانی است و این اطلاعات از مراجعه به آبادی نمونه در هر دوره آمارگیری به دست آمده است. در همین راستا مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اهمیت و کاربرد اطلاعات مربوط به دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی در تداوم روابط بین کارگر و کارفرما و تعیین قیمت تمام شده محصولات، به بررسی آمار و اطلاعات حاصل از این طرح، پرداخته است.
نتایج طرح مذکور در خصوص مزد روزانه کارگران مشاغل منتخب کشاورزی (۷ شغل) حاکی از آن است که بیشترین مزد روزانه در میان مردان را «کارگر دروگر غلات» با ۸۱ هزار و ۷۸۱ تومان و کمترین مزد روزانه را «کارگر میوه چین» با ۵۳ هزار و ۴۷۲ تومان دریافت کرده است؛ بیشترین مزد روزانه در میان زنان نیز به «کارگر نشاکار» با ۷۵ هزار و ۲۶۵ تومان و کمترین مزد روزانه زنان همچون مردان به «کارگر میوه‌چین» با ۴۰ هزار و ۷۴۴ تومان اختصاص داشته است. پس از کارگر دروگر غلات بیشترین دستمزد در سال گذشته متعلق به کارگر نشاکار بوده که بر این اساس متوسط دستمزد روزانه زنان با ۷۵ هزار و ۲۶۵ تومان نسبت به متوسط دریافتی روزانه مردان با ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان بیشتر بوده است. این در حالی است که بیشترین دستمزد روزانه را در سال ۱۳۹۶ کارگر نهرکش و مرزبند به خود اختصاص داده و کارگران میوه‌چین همچنان کمترین مزد روزانه را دریافت کرده‌اند. نکته قابل توجه اینکه متوسط مزد روزانه «کارگر بیل زن باغ» در دو سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تغییر چندانی نداشته و دستمزد «کارگر نهرکش و مرزبند» از ۷۲ هزار و ۱۴۳ تومان در سال ۱۳۹۶ به ۵۸ هزار و ۱۱۰ تومان رسیده و به شدت کاهش داشته است. با توجه به متوسط مزد روزانه در استان‌های کشور، بالاترین مزد روزانه برای مردان مربوط به «کارگر وجین کار و تنک کار» در استان گیلان با ۱۲۰ هزار و ۸۹۹ تومان و پایین‌ترین مزد روزانه مربوط به «کارگر نهرکش و مرزبند» در استان خراسان جنوبی با ۳۰ هزار تومان است. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی