[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۵
  • دوره جدید

بیمارستان‌های اقماری، آموزشی درمانی می‌شوند، روزنامه شیراز نوین

بیمارستان‌‌های‌  درمانی شهرستان‌‌های‌  اقماری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به بیمارستان‌‌های‌ آموزشی درمانی تبدیل می‌شوند. به گزارش روابط عمومی‌معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاون آموزشی این دانشگاه در خصوص اعتباربخشی بیمارستان‌‌های‌ آموزشی گفت: اعتباربخشی به عنوان یک الگوی ارزشیابی آموزش عالی است که در بیشتر کشورهای دنیا با هدف حفظ و ارتقای کیفیت عرصه آموزشی نظیر بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، محور این الگو بر اساس تدوین استانداردهایی است که مورد قبول صاحب‌نظران و قابلیت اجرایی داشته‌باشد. دکتر «مصباح شمس» با تأکید بر اینکه تدوین این استانداردها باید با شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور انطباق داشته باشد، افزود: به این ترتیب می‌توان با بررسی‌‌های‌  درون و برون سازمانی در امر فاصله‌یابی شرایط موجود نسبت به شرایط مطلوب در وجوه مختلف، اقدام به تهیه برنامه و تخصیص منابع کرد تا هدف نهایی که ارتقای کمی‌و کیفی فعالیت‌‌های‌ آموزشی در تمامی‌مراکز است، فراهم شود.
وی بیان کرد: بیمارستان‌‌های‌ درمانی شهرستان‌‌های‌ دارای دانشکده اقماری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال تجهیز به انواع استانداردهای آموزشی هستند که در آینده پس از ارزیابی اعتبار بخشی، به بیمارستان‌‌های‌  آموزشی درمانی تبدیل شوند تا قابلیت تربیت دانشجوی کارآموز داشته باشند.
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در خصوص اجرای برنامه اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی بیمارستان‌‌های‌  شیراز، گفت: برنامه جامع اعتباربخشی آموزشی مراکز درمانی از سال ۱۳۹۰ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز و سپس از سال ۱۳۹۴، در تمامی‌مراکز آموزشی درمانی بیمارستان‌‌های‌ کشور راه اندازی شد. دکتر «جواد کجوری» در خصوص چگونگی این فرآیند، افزود: در وزارت بهداشت کارگروهی متشکل از کارشناسان آشنا به مباحث ارزشیابی و مدیریت بیمارستانی و نیز با تجربه در زمینه اعتباربخشی و اجرایی ساختن استانداردهای معاونت درمان در بیمارستان، تشکیل شد که از دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز کارشناسانی در این کارگروه حضور داشتند و پس از بررسی‌‌های‌  لازم، تمامی‌سنجش‌های‌  مورد ارزیابی، تدوین و ابزار اندازه گیری استانداردها تعیین و در نهایت یک زبان مشترک ارزیابی برای ارزیابان بیرونی ایجاد شد و به دانشگاه‌‌های‌ سراسر کشور ابلاغ و در نتیجه برنامه اعتباربخشی اجرا شد. وی ادامه داد: در حال حاضر در تمامی‌مراکز آموزشی درمانی شیراز اعتباربخشی آموزشی اجرا شده و بیشتر بیمارستان‌ها تأییدیه یک ساله را کسب کردند و تعداد معدودی نیز با توجه به مستمر بودن اعتباربخشی در دو ماه آینده ارزیابی مجدد می‌شوند. مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان اظهار امیدواری کرد که برای رسیدن به چشم انداز آینده برنامه جامع اعتباربخشی، با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه‌‌های‌ کشور، اعتباربخشی آموزشی و درمانی ادغام و به صورت الکترونیک در سراسر کشور اجرا شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی