[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۱۰
  • دوره جدید

سکوت عموزاده‌ها، روزنامه شیراز نوین

سیاست عرصه واکنش‌‌های‌  هیجانی نیست. رفتار شیخ نشین‌‌های‌  خلیج فارس را در چند سال اخیر مرور کنیم. سودای اصلاحات رادیکالی، تسویه‌حساب با عموزاده‌ها، جاه طلبی‌‌های‌  منطقه ای و سلاخی منتقدان به یک باره به مخیله‌شان هجوم آورده و با شتاب فراوان سیر قهقرایی را طی می‌کنند. 
شاید از یاد برده باشند که علم سیاست، آوردگاهی برای بردباری و درایت است و نمی‌توان با تصمیمات عجولانه به موفقیت رسید. به موازات آن باید به دانش پیش‌بینی رویدادها اشراف نسبی داشت و از تصمیمات نابخرادانه که منافع کشور و منطقه را به خطر می‌اندازد، اجتناب کرد. شاید سردمداران نوظهور آل‌سعود همه این‌ها را از یاد برده باشند...

سیاست عرصه واکنش‌‌های‌  هیجانی نیست. رفتار شیخ نشین‌‌های‌  خلیج فارس را در چند سال اخیر مرور کنیم. سودای اصلاحات رادیکالی، تسویه‌حساب با عموزاده‌ها، جاه طلبی‌‌های‌  منطقه ای و سلاخی منتقدان به یک باره به مخیله‌شان هجوم آورده و با شتاب فراوان سیر قهقرایی را طی می‌کنند. 
شاید از یاد برده باشند که علم سیاست، آوردگاهی برای بردباری و درایت است و نمی‌توان با تصمیمات عجولانه به موفقیت رسید. به موازات آن باید به دانش پیش‌بینی رویدادها اشراف نسبی داشت و از تصمیمات نابخرادانه که منافع کشور و منطقه را به خطر می‌اندازد، اجتناب کرد. شاید سردمداران نوظهور آل‌سعود همه این‌ها را از یاد برده باشند...

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی