[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۷۰
  • دوره جدید

آغاز ارزشیابی بسیج ملی کنترل فشارخون، روزنامه شیراز نوین

به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، این دانشگاه در مقایسه با دیگر دانشگاه‌‌های‌  علوم پزشکی کشور، بیشترین تعداد ارایه خدمت غربالگری را در طی بسیج کنترل فشارخون انجام داده است.
به گزارش روابط عمومی‌معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، «دکتر عبدالرسول همتی» ضمن قدردانی دوباره از تمامی‌مدیران، کارشناسان، پرستاران، مراقبان سلامت، بهورزان و نیروهای داوطلب مجری بسیج ملی کنترل فشارخون، اعلام کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیشترین تعداد ارائه خدمت غربالگری را در مقایسه با سایر دانشگاه‌‌های‌  علوم پزشکی کشور در طی بسیج کنترل فشار خون به خود اختصاص داده است.
او ابراز امیدواری کرد در ارزشیابی بسیج ملی کنترل فشارخون نیز دانشگاه همچنان نتایج درخور به دست آورد.
دکتر همتی افزود: ارزشیابی بسیج ملی کنترل فشارخون با هدف بررسی کیفیت خدمات ارائه شده، بررسی کیفیت داده‌‌های‌  جمع آوری شده و بررسی اثربخشی بسیج ملی در افزایش دانش، بهبود نگرش و رفتار شرکت‌کنندگان در بسیج، اجرا می‌شود.
به گفته این مقام مسئول در دانشگاه، ارزشیابی اثربخشی بسیج ملی در دو مرحله، در سطح شبکه‌‌های‌ بهداشتی درمانی با پرسشگری تلفنی و ثبت الکترونیک انجام می‌شود.
او افزود: فاز نخست ارزشیابی، مرداد و شهریور سال جاری با پرسشگری از حدود چهار هزار نفر از شرکت‌کنندگان تحت پوشش دانشگاه انجام می‌شود و در فاز دوم، ارزشیابی، سه ماه پس از اتمام بسیج ملی در مهر و آبان امسال انجام می‌شود.
معاون بهداشت دانشگاه بیان کرد: در راستای انجام مطلوب این ارزشیابی، برنامه‌ریزی انجام نشست‌‌های‌ آموزشی دستورکار ارزشیابی بسیج ملی کنترل فشارخون در معاونت بهداشت دانشگاه صورت پذیرفته است.
دکتر همتی نظارت بر حسن اجرای ارزشیابی را از رؤسا و معاونان بهداشت شبکه‌‌های‌  بهداشت و درمان استان خواستار شد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی