[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۴
  • دوره جدید

دستگیری ۵ هزار و ۱۷۱خرده فروش و معتاد مواد مخدر در شیراز، روزنامه شیراز نوین

جانشین فرماندهی انتظامی‌شیراز از دستگیری 5 هزار و 171خرده فروش و معتاد مواد مخدر طی 5 ماه اول سال جاری در آن شهرستان خبر داد.  سرهنگ «فرشید زینلی» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، به طرح‌های مختلف ارتقا امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده و مبارزه جدی با خرده‌فروشان اشاره کرد و گفت: مأموران انتظامی‌این شهرستان در 5 ماه اول سال‌جاری با دستگیری 5 هزار و 171 خرده فروش و معتاد، موفق شدند در بازرسی از محل پاتوق آنان، میزان 254 کیلو و 639گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند. این مقام انتظامی‌با بیان اینکه در این راستا 230 باند خرده فروش مواد مخدر منهدم گردید، خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح‌ها، 170 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به آنان توقیف و روانه پارکینگ شد. 
سرهنگ «زینلی» با بیان اینکه متهمان تحویل مراجع قضائی شدند، خاطر نشان کرد: پلیس هرگز در برابر سوداگران و سودجویان از خود نرمش نشان نخواهد داد و با تمام قدرت و مقتدرانه در برابر این هنجارشکنان ایستادگی خواهد کرد.

جانشین فرماندهی انتظامی‌شیراز از دستگیری 5 هزار و 171خرده فروش و معتاد مواد مخدر طی 5 ماه اول سال جاری در آن شهرستان خبر داد.  سرهنگ «فرشید زینلی» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، به طرح‌های مختلف ارتقا امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده و مبارزه جدی با خرده‌فروشان اشاره کرد و گفت: مأموران انتظامی‌این شهرستان در 5 ماه اول سال‌جاری با دستگیری 5 هزار و 171 خرده فروش و معتاد، موفق شدند در بازرسی از محل پاتوق آنان، میزان 254 کیلو و 639گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند. این مقام انتظامی‌با بیان اینکه در این راستا 230 باند خرده فروش مواد مخدر منهدم گردید، خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح‌ها، 170 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به آنان توقیف و روانه پارکینگ شد. 
سرهنگ «زینلی» با بیان اینکه متهمان تحویل مراجع قضائی شدند، خاطر نشان کرد: پلیس هرگز در برابر سوداگران و سودجویان از خود نرمش نشان نخواهد داد و با تمام قدرت و مقتدرانه در برابر این هنجارشکنان ایستادگی خواهد کرد.

جانشین فرماندهی انتظامی‌شیراز از دستگیری 5 هزار و 171خرده فروش و معتاد مواد مخدر طی 5 ماه اول سال جاری در آن شهرستان خبر داد.  سرهنگ «فرشید زینلی» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، به طرح‌های مختلف ارتقا امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده و مبارزه جدی با خرده‌فروشان اشاره کرد و گفت: مأموران انتظامی‌این شهرستان در 5 ماه اول سال‌جاری با دستگیری 5 هزار و 171 خرده فروش و معتاد، موفق شدند در بازرسی از محل پاتوق آنان، میزان 254 کیلو و 639گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند. این مقام انتظامی‌با بیان اینکه در این راستا 230 باند خرده فروش مواد مخدر منهدم گردید، خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح‌ها، 170 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به آنان توقیف و روانه پارکینگ شد. 
سرهنگ «زینلی» با بیان اینکه متهمان تحویل مراجع قضائی شدند، خاطر نشان کرد: پلیس هرگز در برابر سوداگران و سودجویان از خود نرمش نشان نخواهد داد و با تمام قدرت و مقتدرانه در برابر این هنجارشکنان ایستادگی خواهد کرد.

جانشین فرماندهی انتظامی‌شیراز از دستگیری 5 هزار و 171خرده فروش و معتاد مواد مخدر طی 5 ماه اول سال جاری در آن شهرستان خبر داد.  سرهنگ «فرشید زینلی» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، به طرح‌های مختلف ارتقا امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده و مبارزه جدی با خرده‌فروشان اشاره کرد و گفت: مأموران انتظامی‌این شهرستان در 5 ماه اول سال‌جاری با دستگیری 5 هزار و 171 خرده فروش و معتاد، موفق شدند در بازرسی از محل پاتوق آنان، میزان 254 کیلو و 639گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند. این مقام انتظامی‌با بیان اینکه در این راستا 230 باند خرده فروش مواد مخدر منهدم گردید، خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح‌ها، 170 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به آنان توقیف و روانه پارکینگ شد. 
سرهنگ «زینلی» با بیان اینکه متهمان تحویل مراجع قضائی شدند، خاطر نشان کرد: پلیس هرگز در برابر سوداگران و سودجویان از خود نرمش نشان نخواهد داد و با تمام قدرت و مقتدرانه در برابر این هنجارشکنان ایستادگی خواهد کرد.

جانشین فرماندهی انتظامی‌شیراز از دستگیری 5 هزار و 171خرده فروش و معتاد مواد مخدر طی 5 ماه اول سال جاری در آن شهرستان خبر داد.  سرهنگ «فرشید زینلی» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، به طرح‌های مختلف ارتقا امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده و مبارزه جدی با خرده‌فروشان اشاره کرد و گفت: مأموران انتظامی‌این شهرستان در 5 ماه اول سال‌جاری با دستگیری 5 هزار و 171 خرده فروش و معتاد، موفق شدند در بازرسی از محل پاتوق آنان، میزان 254 کیلو و 639گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند. این مقام انتظامی‌با بیان اینکه در این راستا 230 باند خرده فروش مواد مخدر منهدم گردید، خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح‌ها، 170 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به آنان توقیف و روانه پارکینگ شد. 
سرهنگ «زینلی» با بیان اینکه متهمان تحویل مراجع قضائی شدند، خاطر نشان کرد: پلیس هرگز در برابر سوداگران و سودجویان از خود نرمش نشان نخواهد داد و با تمام قدرت و مقتدرانه در برابر این هنجارشکنان ایستادگی خواهد کرد.

جانشین فرماندهی انتظامی‌شیراز از دستگیری 5 هزار و 171خرده فروش و معتاد مواد مخدر طی 5 ماه اول سال جاری در آن شهرستان خبر داد.  سرهنگ «فرشید زینلی» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، به طرح‌های مختلف ارتقا امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده و مبارزه جدی با خرده‌فروشان اشاره کرد و گفت: مأموران انتظامی‌این شهرستان در 5 ماه اول سال‌جاری با دستگیری 5 هزار و 171 خرده فروش و معتاد، موفق شدند در بازرسی از محل پاتوق آنان، میزان 254 کیلو و 639گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند. این مقام انتظامی‌با بیان اینکه در این راستا 230 باند خرده فروش مواد مخدر منهدم گردید، خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح‌ها، 170 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به آنان توقیف و روانه پارکینگ شد. 
سرهنگ «زینلی» با بیان اینکه متهمان تحویل مراجع قضائی شدند، خاطر نشان کرد: پلیس هرگز در برابر سوداگران و سودجویان از خود نرمش نشان نخواهد داد و با تمام قدرت و مقتدرانه در برابر این هنجارشکنان ایستادگی خواهد کرد.


 

 

 

 

 

 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی