[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۴
  • دوره جدید

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کم شد، روزنامه شیراز نوین

آمار بانک مرکزی حاکی از کاهش حجم دارایی‌های خارجی آن و افزایش این دارایی‌ها در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای بخش پولی و بانکی کشور، حجم دارایی‌های خارجی نظام بانکی در سه ماهه نخست سال جاری به ۹۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه گذشته سال پیش از آن ۹/۱۲ درصد افزایش داشته است.
میزان دارایی‌های‌خارجی نظام بانکی خردادماه سال گذشته ۸۱۸ هزار میلیارد تومان و در اسفند ماه همان سال ۹۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
به این ترتیب حجم این دارایی‌ها در خرداد ماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته ۸/۰درصد رشد کرده است.
این در حالی است که از مبلغ مذکور، بیش از ۴۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که حجم این دارایی‌ها نسبت به خرداد ماه سال گذشته که ۴۵۹ هزار میلیارد تومان بوده، ۵/۱ درصد کاهش یافته است.
حجم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته ۴۶۵ هزار میلیارد تومان بوده که میزان این دارایی‌ها در خرداد ماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته نیز ۷/۲ درصد کاهش داشته است.
به این ترتیب، دارایی‌های خارجی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز در خرداد ماه سال‌جاری به ۴۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به حجم ۳۵۹ هزار میلیارد تومانی دارایی‌های خارجی این بانک‌ها در سال گذشته، میزان دارایی خارجی آن‌ها ۳/۳۱ درصد رشد کرده است.
دارایی‌های خارجی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز، در پایان سال گذشته ۴۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون ۴/۴ درصد افزایش یافته است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی