[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۴۴
  • دوره جدید

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان فارس معرفی شد، روزنامه شیراز نوین

در آیینی با حضور علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی و سرهنگ ابراهیم حسن آبادی فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی کشور؛ «سرهنگ امیرعلی رستمی» به عنوان فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان فارس معرفی شد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، روز پنج شنبه 21 شهریور رئیس این سازمان در آیین مذکور با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه زمین و امور اراضی انجام شده، گفت: در این استان 16 خودرو یگان گشت در سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی 131 فعالیت می‌کند.
محمد مهدی قاسمی افزود: اولویت ما در رسیدگی به تخلفات شهرستان‌های شیراز، مرودشت، سپیدان  است چرا که به دلیل ارزش‌های‌بالای زمین، بیشترین تخلفات در این شهرستان‌ها رخ می‌دهد.
به گفته وی اقدامات بسیار خوبی در حوزه زمین از جمله کاداستر و الکترونیکی کردن فعالیت‌های مختلف صورت گرفته و ساماندهی این اطلاعات در قالب پوشه‌هایی با هدف سهول الوصول بودن در دستور کار است. 
قاسمی افزود: با توجه به ارزش زمین برای نسل‌های‌ آینده در سطح ملی با برنامه‌ریزی مدون حفاظت و حراست این سرمایه ملی به طور جدی دنبال می‌شود.
وی تصریح کرد: در استان فارس به خصوص شهرستان شیراز، در طول چند دهه گذشته تعرضات به حوزه زمین به حدی بالا بوده که امروز مقابله با این مسئله خیلی سخت است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه حفظ و حراست از زمین‌های‌کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی بر عهده ما است، افزود: ایجاد هر یک سانتی متر خاک 500 سال زمان نیاز دارد.
به گفته وی با از بین رفتن هر سه هکتار زمین یک فرصت اشتغال از دست می‌رود  و به طور متوسط یک هکتار زمین کشاورزی که از حیز انتفاع خارج شد، حدود 7 تن محصولات کشاورزی نیز از بین می‌رود.
قاسمی با بیان اینکه خاک برخلاف آب تجدید‌پذیر نیست، یادآورشد: شاید بتوان آب را از سایر سرزمین‌ها، از خلیج فارس و دریای عمان انتقال داد و یا بارورکردن ابرها کمبود آب راجبران کرد ولی روشی جهت برگرداندن خاک به حالت اولیه وجود ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: متأسفانه در گذشته شهرها در مناطق جلگه ایی و آبرفت‌های‌بسیار خوب قرار گرفته که این امرتهدید بزرگی است، به طور نمونه باغ‌های‌قصرالدشت دو هزار هکتار بوده که امروزه به 600 هکتار رسیده و ما مجبوریم اقدامات بسیار سختگیرانه جهت حفظ این باغ‌ها‌پیش بگیریم.
فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی در استان‌ها ‌معرفی می‌شوند
در ادامه این آیین، رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: در چهارچوب دستورالعمل یگان حفاظت اراضی کشاورزی تأکید شده که در سطح استان‌ها‌با هماهنگی فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی در هر استانی منصوب شود.
علیرضا اورنگی با بیان اینکه یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان امور اراضی کشور اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها است،گفت: در راستای انجام این وظیفه حاکمیتی و یکی از احکام قانون برنامه ششم مقرر شد که با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، یگان‌های‌حفاظت اراضی کشاورزی در سطح کشور تأسیس شود.
به گفته وی، در آذرماه سال گذشته پس از هماهنگی با وزارت کشور، نیروی انتظامی کشور و با تائید ستاد کل نیروهای مسلح رسماً یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و در سازمان امور اراضی کشور تأسیس شد.
اورنگی با اشاره به معرفی «سرهنگ امیرعلی رستمی» به عنوان فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان فارس، افزود: امیدواریم این یگان با هماهنگی با مراجع قضایی و نیروی انتظامی در اجرای وظایف محوله موفق باشد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، جلوگیری از خرد شدن اراضی، نظارت بر آنچه به عنوان مجوزهای قانونی صادر می‌شود و همچنین برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز که بدون اعمال قانون در واقع صورت می‌گیرد از وظایفی است که این یگان به عنوان یک ضابط اجرایی و قضایی در این موضوع در سطح استان انجام وظیفه خواهد کرد. 
اورنگی تصریح کرد: آنچه که در دستورالعمل به تأیید نیروی مسلح کشور و فرماندهی کل قوا رسیده هدف از تشکیل این یگان اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و باغی کشور در راستای امنیت غذایی کشور، برخورد با پدیده زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز در تبدیل و تغییر اراضی حاصل خیز کشور است.  وی افزود: همچنین نظارت بر آنچه که در چهار چوب قانون به عنوان مستحدثات مجاز در بعضی از حوزه‌ها‌در عرصه‌های‌کشاورزی ایجاد می‌شود، جلوگیری از خرد شدن اراضی و اجرای بخشی از قانون یکپارچه‌سازی اراضی به عهده این یگان گذاشته شده است. این مقام مسئول ابراز کرد: یک سری وظایف دیگر هم متناسب با وضعیت و شرایطی که در استان‌ها‌و یا در کشور وجود دارد به تشخیص رئیس سازمان امور اراضی کشور قابل تفویض به یگان‌های‌حفاظت است.
رئیس سازمان امور اراضی کشورگفت: وظیفه همکاران ما در یگان حفاظت اراضی کشاورزی ایجاد ارتباط تنگاتنگ با نیروی انتظامی، مرجع قضایی، سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان در اجرای صحیح این قانون در سطح استان و کشور است.
اورنگی یادآورشد: توسط رئیس پلیس پیشگیری در نیروی انتظامی کشور در سطح ملی و در سطح استان از طریق معاونان ذی‌ربط‌شان در نیروی انتظامی، هماهنگی‌هایی بین حداقل چهار یا پنج یگانی که از نظر نوع و موضوعی مأموریت در حوزه زمین همکاری باید داشته باشند، صورت گرفته است.
فرماندهان یگان اراضی کشاورزی 7 استان معرفی شدند
در این آیین فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی کشور با اشاره به اینکه مراحل جذب و شناسایی ۱۷ استان انجام شده، گفت: استان فارس هفتمین استانی بود که فرمانده یگان اراضی کشاورزی در آن معرفی شد. سرهنگ ابراهیم حسن‌آبادی ابراز کرد: از سال گذشته «یگان اراضی کشاورزی» در سطح کشور تشکیل شد و با تعامل خوبی که با ناجا داشتیم ، مقرر شد فرماندهان استان‌های‌سراسر کشور از نیروی انتظامی باشد که تا دو ماه آینده فرمانده یگان اراضی کشاورزی در همه استان‌ها ‌معرفی می‌شوند.
وی با بیان اینکه هدف از تشکیل یگان اراضی کشاورزی، صیانت و حفاظت از اراضی کشاورزی ابتدا از طریق پیشگیری است، تصریح کرد:  در سطح کلان به دنبال اجرای قانون حفظ کاربری در راستای حفظ و تأمین امنیت غذایی هستیم.
فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی کشور با اشاره به روند افزایشی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دهه گذشته، یادآورشد: با تشکیل یگان و هماهنگی و هم‌افزایی که بین دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و همچنین خود ما به عنوان مجری اجرای قانون حفظ کاربری ایجاد شده، شاهد روند کاهشی در کاربری غیرمجاز هستیم.
حسن‌آبادی افزود: خوشبختانه در ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، بر جرم انگاری تأکید کرده که در صورت نیاز تشکیل پرونده قضایی صورت می‌گیرد و یا تبصره ۲ قلع و قمع و اعاده به وضع سابق است با حضور نماینده دادستان و دادسرا انجام می‌شود و در جاهایی که دادسرا نباشه با حضور نماینده دادگاه اقدامات انجام شده که می‌تواند این اثربخشی را فرمانده یگان ما داشته‌باشد. 
این مقام انتظامی گفت: علاوه بر گشت‌های‌ موجود به عنوان گشت‌های دهگردشی و غیره ۳۴۱ گشت اقدام سریع در سامانه 131 داریم که به گزارش‌های‌مردمی این سامانه رسیدگی و ظرف ۷۲ ساعت نتیجه  اعلام می‌شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی