[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۴۶
  • دوره جدید

بهره‌برداری قریب الوقوع از ورزشگاه چند منظوره ماهان ، روزنامه شیراز نوین

بــه گزارش روابط عمومی مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز در حاشیه نود و یکمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز، علی نویدگویی نایب‌رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز گفت: با همت حســین جــوکار از نیکــوکاران و نیک‌اندیشــان فارســی و حمایت مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگ‌ســاز شیراز، ورزشگاه بزرگ و چند منظوره «ماهان» به زودی در محله محروم مهدی‌آباد شــیراز (کتسبس) به بهره‌برداری می‌رسد.
علی نویدگویی نایب‌رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ســاز شیراز در نشستی خبری با حضور خبرنگاران تصریح کرد: مبنا و اســاس فعالیــت مجمــع، فرهنگی اســت و اصول هر پرونده‌ایی که در دســتور کار قــرار می‌گیرد باید پیوست فرهنگی داشته باشد. او در همین رهگذر یادآور شد: پروژه «ماهان»در پــی پیگیری‌های مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگ‌ساز شیراز و به همت حسین جوکار به متراژ 8 هــزار و 500 متر و با ارزش 200 میلیارد ریال اجرا شده است. نایــب‌رئیــس مجمــع خیرین شهرســاز و فرهنگ‌ســاز شــیراز افزود: زمین این پروژه به ارزش 150 میلیارد ریال توســط شــهرداری در اختیار خیر ّقرار گرفت و بر اساس نیازسنجی‌هایی که توسط مجمع انجام گرفت مجتمع فرهنگی- ورزشی ماهان جانمایی و ساخته شد. نویدگویی گفت: پروژه یاد شــده شامل زمین چمن مصنوعی، گــود زورخانه، زمیــن والیبال، دفتر مدیریت، اتاق داوران، رختکن و پارکینگ خودرو می‌باشد که بر اساس تصمیم مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز قرار است به شــکل هیئت امنایی متشکل از  نماینده شهردار وقت منطقه 9خیر، نماینده مجمع، معاون وقت فرهنگی شــهرداری و یکــی از معتمدین محل اداره و مدیریت شود.  وی با بیان اینکه درآمد حاصله از مجتمع ماهان صرف توسعه و هزینه‌های‌جاری خواهد شد این نکته را هم گفت که برنامه‌ریزی شــده اســت تا مجتمع مورد استفاده آقایان و بانوان قرار گیرد.
 به گفته نویدگویی، مجتمع فرهنگی- ورزشــی «ماهــان» بزرگترین پروژه مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگ‌ســاز شــیراز می‌باشــد که تاکنــون در حوزه ورزش ســاخته  شده است. این پــروژه کــه در خیابان طلائیه - بولوار خرمشــهر- حجت‌آبــاد- محلــه مهدی‌آبــاد (کتســبس) واقع شده اســت، هفته دفاع مقدس امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی