[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۲۲
  • دوره جدید

آخرین سنگر، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

باید درانتظار تحولات جدیدی باشیم این تحولات در حوزه سیاست بخش‌های اقتصادی فرهنگی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد وباید دید چه تعریفی از اقتصاد وبهبودمعیشت اقشار جامعه ونیر بعد فرهنگی آن داشته و داریم. جمهوری اسلامی یک نظام انقلابی، مبتنی برقدرت مردمی است وتحرک وگفتارش درسطوح داخلی و بین‌المللی برمبنای همین قدرت بروز یافته وخواهد یافت. دراین نظام حاکمیت مردم برمردم یک اصل است. مشروعیت حاکمیت نیز از سوی مردم اخذ می شود و تاکنون این مردم بوده‌اند که برنامه‌های حاکمیت را با حضور خود درمیدان‌های مختلف مشروعیت بخشیده‌اند. پس اگر گفته می‌شود تحریم وتهاجم علیه ملت، باید به این جمله باور داشت که مردم هدف اصلی تهاجم و تحریم در بُعد ملی وبین‌المللی هستند...

درسال‌های اخیر وحتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درایران، لحن وگفتار وعمل رهبران ما یک لحن وگفتار انقلابی بوده است وعدم سازش با مظاهر ظلم وستم ودریک کلام ابر قدرت‌هایی که به‌صورت علنی با انقلاب وانقلابیون در تضاد هستند تفاوتی نداشته است. یک انقلابی هیچگاه در برابرتهاجم پایگاه ظلم دست از استقامت وپایداری برنمی‌دارد. اصل و اساس حرکت ملت ایران ونوک پیکان مبارزات علیه آمریکا بوده است وملت دراین راستا آمریکا را شیطان بزرگ نامیده‌اند. پس جای تعجب برای ایده‌های‌آن عده که گمان ‌می‌کنند باید مصالحه کرد ودست از دشمنی کشید باقی است که چگونه انتظار دارند یک ایدئولوژی انقلابی درمقابل رفتارهای استعماری سرتعظیم فرود آورد.
تا کنون انتخابات‌های‌متعددی درایران برگزار شده است ومشارکت مردم در هر کدام ازاین انتخابات‌ها ‌سوای از دیدگاه‌های سیاسی و وابستگی به احزاب اما به نوعی امضای سند مشارکت ملی  ومشروعیت نظام اسلامی درایران بوده است. از جمله علت‌های تخاصم دول غربی با ملت ایران نیز برسر همین دستاورد بزرگ است. درهمین راستا دشمن نوک پیکان حملات خود را متوجه مردم کرده است.
این بدان معناست که در هر انتخابات یک رفراندوم برگزار شده است و آحاد ملت با حضور در این رفراندوم براصل تبعیت از نظام اسلامی تأیید وتأکید کرده‌اند.   
 امروز درشرایط خاصی قرار داریم از یک طرف تحریم‌های‌خارجی دشمن علیه ملت و از طرفی خیانت‌ها ‌وخباثت‌های ‌عناصر داخلی و یا بهتر بگوییم وطن‌فروشان. 
آن جمله معروف که اگر‌می‌خواهی خانه‌ات آباد شود باید وطنت را ویران کنی ویا اگر ‌می‌خواهی وطنت را آباد کنی خانه‌ات را ویران ‌می‌کنند شاید این روزها مصداق پیدا کرده باشد.
فساد وخباثت وخیانت عده‌ای ‌قلیل باعث رنج وملال عده‌ای‌کثیرشده است. ملتی مظلوم که درعین سادگی و پاکی به عده‌ای ‌خیانتکار فرصت فساد وخباثت داده‌اند. اقتصاد فلج امروز کشور محصول همین خیانت هاست. امروز با محصولی از این رفتار سیاسی در بُعد اجتماعی واعتقادی مواجه‌ایم که تأثیرات خودرا برفردای اداره کشور خواهد گذاشت و اگر فرض کنیم روند فساد با همین سرعت فراگیر شود چه عاقبتی درعالم واقعیت درانتظار ایران خواهد بود.
حالا دستگاه قضایی تمام قد وارد معرکه مبارزه با فساد شده است. فسادی که سیستماتیک است ودر تمام ارکان دارای نفوذ است. اصولاً فساد بدون پشتیبانی ارکان قدرت قادر به ظهور وتشدید فعالیت‌های‌خود نبوده است. فسادی که امروز برملا شده و اکثر شعبات قضایی را درگیر خود نموده است یک فساد از درون است. فسادی که از درون منافع خودرا نصیب  بانک‌های‌خارجی ‌می‌کند و عجیب آنکه در روزگاری که تجار ما قادر به تبادلات بانکی نیستند چگونه اختلاس‌گران ثروت این ملت را به بانک‌های‌خارجی منتقل‌ می‌کنند؟ فاجعه فسادی که در حاشیه مقاومت  ملت انقلابی اسلامی ایران افتاد پرسش‌های‌بسیاری را مطرح کرد که باید پاسخ‌های‌مناسب و درخور شأنی برای آن داشته باشیم که عموماً دربخش‌های ‌نظارتی وتربیتی مهره‌های سیاسی ‌می‌بایست مورد تأکید وتوجه قرار گیرد.
شایسته است دستگاه قضایی با ایجاد محدودیت وافزایش نظارت براعمال و رفتار صاحبان قدرت هرچند منتخبان ملت درمسیر کاهش فساد کوشش کند، چرا که دستگاه قضایی آخرین و تنها سنگر باقی مانده برای حفظ اعتماد ملت ایران است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی