[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۲۸
  • دوره جدید

۴۵ درصد پرداخت‌های موبایلی کمتر از ۲۰۰۰ تومان است، روزنامه شیراز نوین

طبق آمار شرکت شاپرک ۴۵ درصد تراکنش‌های انجام شده با ابزار پذیرش موبایلی در مرداد امسال کمتر از ۲۰۰۰ تومان و ۳۵ درصد نیز بین ۵۰۰۰ تا ۱۵ هزار تومان بوده که حاکی از استفاده گسترده از درگاه‌های پرداخت برای خریدهای خرد است. به گزارش ایسنا، شرکت شاپرک گزارش وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزارهای پرداخت یعنی کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ماه را منتشر کرده که بر اساس آن وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی و دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی در مرداد ماه امسال بررسی شده است. در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون  و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲۶۱۶ میلیارد ریال در شبکه شاپرک انجام شده است که در سهم ابزارهای پذیرش، ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد ۹۷۹ هزار پایانه در حدود ۱۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده و سهمی ۵.۸۰ درصدی از تمام تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته است. آمار اعلام شده از دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نشان می‌دهد که بیشترین تراکنش با سهمی بالغ بر ۴۴/۳۵ درصدی از کل تراکنش‌های با استفاده از درگاه اینترنتی در کشور دارای مبالغی در بازده بیشتر از ۵۰۰۰ تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است. همچنین حدود ۵۸/۷۸ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده با استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی دارای مبلغی کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است که نشان از استفاده گسترده از درگاه‌های پرداخت برای خریدهای خرد دارد.
بررسی نمودارهای منتشر شده از سوی شاپرک نشان از وضعیت متفاوت تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی دارد. در واقع بالغ بر ۵۹/۴۵ درصد از مجموع تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ کمتر از ۲۰۰۰ تومان بوده است و ۸۶/۶۸ درصد تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۵۰۰۰ تومان بوده است که نشان از استفاده عموم شهروندان به صورت گسترده از ابزار پذیرش موبایلی برای تهیه کارت شارژهای کمتر از ۵۰۰۰ تومان دارد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی