[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۴
  • دوره جدید

تسویه مطالبات سازمان خصوصی‌سازی به وسیله اسناد خزانه اسلامی، روزنامه شیراز نوین

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای، از امکان تسویه مطالبات سازمان خصوصی‌سازی به وسیله اسناد خزانه اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمامی دارندگان اسناد خزانه اسلامی‌ می‌توانند از طریق توثیق این اسناد نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به تسویه بدهی‌های‌معوق خود به سازمان خصوصی‌سازی که تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد، اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است: در اجرای بند (خ) ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال‌جاری (موضوع تصویب‌نامه مورخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران) و به منظور تسویه مطالبات سازمان خصوصی‌سازی از کلیه اشخاص بدهکار (اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر خریداران) با استفاده از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی منتشره توسط دولت از محل قوانین بودجه‌های‌سنواتی، کلیه دارندگان اسناد مذکور با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸‌می‌توانند از طریق توثیق این اسناد نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به تسویه بدهی‌های‌معوق خود که تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد (اعم از اصل مبلغ بدهی اقساط، سود فروش اقساطی) و وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه اقساط مطابق قرارداد واگذاری فی مابین اقدام نمایند. 
اشخاص متقاضی مشمول ضمن ارائه وکالت نامه رسمی مؤید اختیار فروش اسناد خزانه اسلامی واجد وجوه حاصل از فروش یا وجوه حاصله در سررسید به سازمان خصوصی‌سازی،‌ می‌بایست بر مبنای مبلغ مورد تأیید سازمان خصوصی‌سازی و ضمن ارائه فرم‌های‌تکمیل شده مورد نیاز (حاوی امضاء شخص متقاضی مشمول و سازمان خصوصی‌سازی) به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به توثیق اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند. (دستورالعمل و فرم‌های‌مربوطه از آدرس اینترنتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی
WWW . CSdiran . com / Wagecalc قابل دریافت است.) سازمان مذکور پس از دریافت مستندات توثیق و همچنین اخذ تأییدیه از شرکت یاد شده نسبت به اعمال حساب و تسویه بدهی‌های ‌مذکور اقدام ‌می‌نماید. بدیهی است وجوه مربوط به استاد توثیق شده در زمان سررسید با رعایت تشریفات مقرر و تکمیل فرم درخواست مربوطه توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب اعلامی سازمان خصوصی‌سازی نزد خزانه‌داری کل کشور اعلامی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز خواهد شد. ضمناً کارمزد توثیق اسناد مذکور بر عهده اشخاص متقاضی مشمول است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی