[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۶
  • دوره جدید

مبارزه با ملخ سازماندهی شد ، روزنامه شیراز نوین

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس:
اعتبارات مورد نیاز مبارزه با ملخ تأمین‌ می‌شود

مدیر کل بحران استانداری فارس با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی به منظور مبارزه با ملخ صحرایی، گفت: این مدیریت اعتبارات و امکانات مورد نیاز را تأمین ‌می‌کند. به گزارش ایسنا، رحیم آزادی یکشنبه ۵ آبان در جلسه ستاد گیاه‌پزشکی استان فارس، افزود: در زمان بروز بحران ملخ همه دستگاه‌های اجرایی، با برنامه‌ریزی و بانک اطلاعاتی موجود باید در مقابله با این آفت همکاری کنند.
آزادی گفت: دو نوع تهدید طبیعی و غیرطبیعی وجود دارد که در تهدید غیرطبیعی با پیش‌بینی از قبل آمادگی مقابله داریم ولی  متأسفانه تهدیدات طبیعی، جدی گرفته نمی‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه پیش از زلزله بم مدیریت بحران جایگاهی نداشت، افزود: پس از آن به دستور مقام معظم رهبری سازمان مدیریت بحران شکل گرفت. او با اشاره به اینکه قانون مدیریت بحران کشور در مرداد ماه سال‌جاری تصویب شد، گفت: به موجب این قانون «ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران» در استان فارس به ریاست استاندار، دبیری اداره کل مدیریت بحران و عضویت ۴۶ دستگاه تشکیل شده که وظایف هر دستگاه به طور جداگانه معین است. آزادی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه اجرایی، در چهارچوب اعتبارات جاری باید تمام اعتبارات مورد نیاز به استثنای حقوق و دستمزد را در مقابله با بحران به‌کار گیرند و اگر دستگاهی در زمان بحران همکاری نکند با آن برخورد کیفری‌می‌شود. آزادی با بیان اینکه با تصویب این قانون تأمین اعتبارات بحران مشخص شده، افزود: همچنین به موجب این قانون، افرادی که در زمان بحران کمک‌ می‌کنند در صورتی که دچار مشکل شوند طبق قانون، مستمری‌بگیر شده و مزایا به آنان پرداخت ‌می‌شود. 
مناطق آلوده به ملخ در فارس پایش ‌می‌شود 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز با اشاره به لزوم آمادگی مقابله با هجوم ملخ صحرایی، گفت: پایش مناطق آلوده و تخم‌ریزی شده در دستور کار قرار دارد. محمدمهدی قاسمی ادامه داد: سال گذشته با همکاری مردم مبارزه رضایت بخشی با ملخ انجام شد از این رو چهارچوب فلوچارت اجرایی قبل دنبال‌می‌شود. وی با بیان اینکه بخشی از مطالبات مبارزه با ملخ همچنان تأمین نشده است، افزود: به منظور مدیریت بحران این آفت در سال جاری تعیین تکلیف این مطالبات ضروری است.  قاسمی گفت: کمیته بحران در ۱۴ شهرستانی که سال گذشته به ملخ آلوده بود به ریاست فرماندار تشکیل و با بررسی امکانات موجود، نیازهای هر شهرستان به ستاد بحران ارائه شود.  وی با اشاره به احتمال حمله ملخ به سایر نقاط استان، ابراز کرد: اقدامات، تجارب و آموزه‌های‌موفق سال گذشته در زمینه مبارزه با ملخ، باید به صورت فراگیر به همه نقاط استان منتقل شود. قاسمی برنامه‌ریزی دقیق و همکاری سایر دستگاه‌های‌اجرایی به منظور مبارزه جدی با حمله ملخ صحرایی را ضروری دانست و افزود: در صورت طغیان آفت به طور مشخص در هر پهنه یک دستگاه اجرایی به عنوان معین در کنار جهاد کشاورزی قرار گیرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از استاندار، فرمانداران، خانواده جهاد کشاورزی، صنف کشاورزی، تشکل ها، بهره برداران و اصحاب رسانه که سال گذشته با نهایت همکاری در مبارزه موفق با آفت ملخ نقش داشتند، تشکر کرد.


 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی