[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۲۰
  • دوره جدید

تفکیک زمین‌های‌قلعه‌نو قانونی است ، روزنامه شیراز نوین

شهرداری شیراز بر قانونی بودن روند تفکیک زمین‌های‌روستای «قلعه نو» طبق مصوبه سال ۹۲ شورای برنامه‌ریزی استان فارس و رعایت فاصله حریم این زمین‌ها‌تا تصفیه‌خانه فاضلاب تأکید کرد.
مدیر کل شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز در خصوص زمین‌های‌تفکیک شده روستای قلعه‌نو گفت: مالک زمین‌های‌۲۸ هکتاری روستای «قلعه نو» درخواست خود را در سال ۹۱ به شهرداری ارائه داد و سپس درخواست مالک در شورای برنامه‌ریزی استان فارس و سپس کارگروه امور زیربنایی استان فارس بررسی شد و طی این بررسی از نهاد‌های‌مختلف عضو کارگروه همچون اداره آب و فاضلاب، اداره راه و شهرسازی و ... استعلام گرفته ‌می‌شود، تمامی این سازمان‌ها‌ به تغییر کاربری و تفکیک اراضی نظر مثبت ‌می‌دهند و در خواست مالک در سال ۹۲ به تصویب‌ می‌رسد.
ناصر رضایی اضافه کرد: این مصوبه پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان فارس به شهرداری شیراز ابلاغ ‌می‌شود. شهرداری شیراز نیز با نگاه تأمین خدمات و منافع عمومی روستای «قلعه نو» اقدام به تفکیک زمین‌های‌۲۸‌هکتاری‌می‌کند و هم اکنون بیش از ۵۰ درصد از این زمین به کاربری‌های‌فضای سبز، اداری، درمانی، آموزشی و تأمین مسیر‌های‌دسترسی اختصاص یافته است.
وی با اشاره به رعایت حریم تصفیه‌خانه فاضلاب تا زمین‌های‌تفکیک شده گفت: شهرداری شیراز در سال ۹۱ طی نامه‌ای ‌در خصوص تغییر کاربری، تفکیک زمین و رعایت‌حریم تصفیه خانه فاضلاب از اداره آب و فاضلاب پرسش‌می‌کند و این اداره نیز طی نامه‌ای‌ موافقت خود را برای تغییر کاربری اعلام‌ می‌کند و هیچ گونه منعی را برای تغییر کاربری اعلام نمی‌کند.
مدیرکل شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز اعلام کرد: طبق قانون ۵۰۰ متر حریم برای تصفیه خانه فاضلاب در نظر گرفته شده است. در این زمین‌ها‌ نیز حریم تصفیه‌خانه فاضلاب رعایت شده است.
رضایی در خصوص ابهامات مطرح شده از سوی اداره راه و شهرسازی مبنی بر عدم پاسخ به استعلام‌های‌این نهاد توسط شهرداری گفت: درخواست اداره راه و شهرسازی در سال ۹۴ مبتنی بر ارسال مدارک و مستندات تغییر کاربری و تفکیک زمین‌های‌۲۸ هکتاری روستای «قلعه نو» برای شورای عالی شهرسازی و معماری پاسخ داده شده است و شهرداری تمام مستندات درخواست شده را در سال ۹۴ برای آنها ارسال کرده است. مدیر کل شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز اضافه کرد: از فروردین ماه ۹۴ تاکنون هیچگونه مکاتبه‌ای‌از سوی اداره راه و شهرسازی مبنی بر توقف یا دستور عدم اقدام بر پلاک‌های‌مورد نظر به این حوزه ارسال نشده است و در نامه‌نگاری شورای عالی شهرسازی و معماری نیز دستوری مبتنی بر توقف تغییر کاربری و تفکیک زمین‌های‌۲۸‌هکتاری روستای «قلعه نو» وجود ندارد.
گفتنی است که طی روزهای گذشته خبری مبنی بر ابهام در چگونگی تفکیک زمین‌های‌پروژه ۲۸ هکتاری روستای «قلعه نو» در برخی رسانه‌ها‌منتشر شده بود که شهرداری شیراز بر قانونی بودن روند تفکیک زمین‌های‌روستای «قلعه‌نو»، گرفتن استعلام از نهادهای مختلف، نامه‌نگاری با اداره راه و شهرسازی و اداره آب و فاضلاب و رعایت فاصله حریم این زمین‌ها ‌تا تصفیه‌خانه فاضلاب تأکید دارد. همچنین مستندات قانونی بودن این امر و نامه‌نگاری‌های ‌انجام شده موجود و در صورت نیاز به مقامات قضایی و بازرسی نیز ارائه‌ می‌شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی