[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۲
  • دوره جدید

در اسارت شعار، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

اقتصاد وحمایت از تولید: تیم حاکم برقوه قضائیه با دستور‌العمل حمایت از تولید به‌شدت قصد بازسازی اموری را دارد که زیرساخت‌های آن فراهم نیست. در واقع قوانین مربوط به حوزه فعالیت‌های اقتصادی از منظر قانون تصحیح وتغییر نیافته است و این ضعف قانگذار در قوه مقننه در رفع این موانع به‌طور حتم مسیر دورزدن قانون را با چالش‌های بعدی مواجه خواهد نمود و تیم‌های بعدی با گرایش‌های سیاسی به ملامت مجریان فعلی خواهند پرداخت.
به‌طورحتم تخفیف‌های قضایی برای حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی قادر نخواهد بود در دراز مدت این روند سلیقگی را تحمل و استمرار بخشد. آنچنان‌که بسیاری فعالیت‌های نادیده گرفته شده در گذشته، امروز با برخوردهای سخت قضایی مواجه شده است... 

مانند آنچه در برخورد با تصرفات غیرقانونی در داستان ویلا‌سازی‌ها‌ شاهدیم. داستانی که برای انجام آن رانت قوی وپُرنفوذی در گذشته وجود داشته وحالا با تبادل قدرت وکاهش رانت‌های‌گذشته آن تحولات تأثیرات خود را از دست داده‌اند ویلا‌ها‌ به تلی از خاک تبدیل شده‌اند.
تا امروز برای حمایت از تولید وبهبود روند اقتصادی جز سردادن شعار کاری نکرده‌ایم. درواقع برای انجام کارهای تأثیرگذار، به‌صورت جهادی وارد موضوع بهبود شرایط نشدیم. دولت همچنان تصدی‌گری خود برمجموعه اقتصاد را ادامه می‌دهد و دو بخش تعاون وخصوصی بیرون گود نظاره‌گر این بی‌سامانی هستند.
حالا اقتصاد وارد فاز بحرانی خود شده است ، دولت با علم براینکه تورم و رکود بر بازار حاکم شده به سراغ کسب درآمد از محل دریافت مالیات و وارد کردن فشارمضاعف برمردم رفته است. آنچه حیرت بسیاری دست اندرکاران امور اقتصادی را برانگیخته، گرفتن از ناتوانان است وبسیاری مستکبران جدید که از محل اختلاس‌ها ‌صاحب ثروت شده‌اند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی ‌می‌کنند. ما از طرفی باید از تولید، صادرات و اشتغال حمایت کنیم و از طرفی با وضع مالیات، هجومی سخت برپیکره خسته وناتوان تولید وارد ‌می‌آوریم در حالی که فعالان حوزه قاچاق که اکثریت تبادات مالی را به‌دست دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
افزایش دریافت مالیات باید درشرایطی اتفاق بیفتد که ما با رونق تولید، صادرات، افزایش سطح دستمزد و حفظ ارزش پول ملی طرف باشیم و آنچه در حال حاضر در حال اتفاق است فشار‌های‌مضاعف وغیرمنطقی و فرار سرمایه‌های ‌مادی و معنوی از کشور است.
بهبود شرایط تولید وجذب سرمایه‌گذاری نیازمند تصحیح قوانین قدیمی و وضع قوانین جدید است اما آنچه جسته‌وگریخته به آن اشاره ‌می‌شود و اقدامی را پیرامون آن شاهد نیستیم همین شعار حمایت از سرمایه‌گذاران است. رونق تولید وداستان حمایت از آن شبیه یک افسانه است، انگاربرخی با طرح موضوع در حال خرید زمان هستیم وطول مدت انتظار چه معنایی ‌می‌تواند داشته‌باشد به یک پرسش بزرگ تبدیل شده است.
انتظار در حوزه اقتصادی تنها عقب‌ماندگی وسوخت فرصت‌ها‌ را به دنبال داشته ودارد. از طرفی شاهد غارت ثروت‌های‌ ملی توسط اختلاسگران وانتقال آن به بانک‌های‌خارجی هستیم و از طرفی دیگر گرفتار شعارزدگی وشرکت در جلسات بی‌حاصل گفتگو بین دولت و بخش خصوصی بوده‌ایم . در سال‌های گذشته معلوم نیست پشت پرده داستان شورای گفت‌وگوچه تصمیماتی برای اقتصاد کشور اتخاذ شده است که مفهوم آن فقط تورم وبی‌ارزش شدن پول ملی بوده است.
باید این پرسش را از قوه مقننه داشته‌باشیم که تا کنون چه اقدامی برای تسهیل قوانین در حوزه کسب وکار داشته‌اند چرا که حمایت‌ها ‌در شرایط کنونی به معنای دورزدن قانون ونادیده گرفتن بخش‌هایی از آن، آن‌هم به‌صورت سلیقگی است و معلوم نیست تیم‌های ‌مدیریتی آتی درقوه‌قضائیه اینگونه رویه‌ها را بپذیرند یا خیر. با طرح این موضوع به این باور‌ می‌رسیم که اداره امور آنچنان که باید وشاید برمدار قانون نیست و بیشتر تمارض‌ می‌کنیم.
ظاهراً بدون برنامه در حال حرکت هستیم مثلاً بجای آنکه تولید محور باشیم اشتغال‌محور شدیم. ما باید تولید را به عنوان یک اصل مدنظر قرار دهیم اما بجای تولید به سراغ اشتغالی رفته‌ایم که بدون نقشه راه و سرمایه گذار وخط تولید امکان وجودش میسر نیست. متأسفانه کارها برمبنی تعریف وتمجیدی‌های‌ بی‌پایه و اساس در فضای رسانه‌ای ‌درحال انجام است، چرا تأثیرات بهبود شرایط مشاهده نمی‌شود.
رشد آسیب‌های‌اجتماعی مانند بیکاری، اعتیاد، طلاق و روی‌آوری به صنعت قاچاق به استناد حجم کشفیات پلیس و داستان افزایش خودکشی به استناد آمارهای موجود، حکایت از بدون برنامه بودن در حوزه اقتصاد دارد. 
درخاتمه باید گفت ما وقتی تلخی قلم را کنار ‌می‌گذاریم که رشد اقتصادی، اشتغال و فاصله از آسیب‌های‌اجتماعی را شاهد باشیم اما در شرایط امروز این تلخی قلم  همچنان استمرار دارد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی