[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۸۷
  • دوره جدید

رزق دامداران درجیب واسطه‌ها ، روزنامه شیراز نوین

مدیرکل امورعشایرفارس گفت: جامعه عشایراستان فارس بیش از سه میلیون رأس دام سبک دراختیاردارد که با تولید20هزارتن گوشت قرمز که معادل30درصدنیازجامعه به این محصول استراتژیک است راتأمین‌می‌کند. که این عامل نقش مهمی دراقتصاد وتأمین نیازهای پروتئینی جامعه را دارد  بهرامی اظهارداشت: این جامعه مولد با بهره‌گیری ازمنابع خدادادی وتکیه برتجربه وتوانمندی خود درتولید وپرورش دام توانسته بافراهم آوردن زمینه اشتغال برای خانواده خود درافزایش اقتصاد آن مؤثر باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه درراستای حمایت از حیات این جامعه برپشتیبانی از دامداران عشایری وتأمین علوفه وامکانات مربوطه تأکید داشت. 
وی گفت: یکی ازمعضلاتی که دامداران عشایری با آن مواجه هستند نوسانات شدید قیمت گوشت قرمز بوده که بعضاً سودحاصله به جیب دلالان وسودجویان‌ می‌رود. درهمین راستا به منظور کوتاه کردن دست واسطه‌ها‌ وسودجویان درقالب طرح سفره تا مزرعه، درپی انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری درخصوص این امر بادستگاه‌های مربوطه هستیم.
مدیر امور دام معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی گفت: جامعه عشایری فارس نقش بسزائی درمعیشت جامعه دارند وبه اقتصاد وتوسعه کشورکمک  شایانی ‌می‌کنند. ساجدی خاطرنشان کرد: باید اعتدال دربازار مصرف وتولید حفظ شود تا نوسانات حاصل ازآن که باعث اثرات روانی حاکم  برجامعه می‌گردد وممکن است به جامعه خدشه وارد کند کنترل ومهارگردد.
وی افزود باید راهکارهای پیش‌بینی شده با همکاری دستگاه‌های مربوطه صورت پذیرد تا واسطه‌جویان حذف شوند و چرخه عرضه و تقاضا به ثبات نسبی خود برسد. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی