[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۱۱
  • دوره جدید

طرح ملی گندم بنیان اجرا شد، روزنامه شیراز نوین

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه طرح ملی گندم بنیان برای اولین بار در سال زراعی 97 -96 در فازتحقیقاتی و در سال زراعی 98-97 در فاز آموزشی و ترویجی در این استان اجرا شد، گفت: در سال زراعی جاری این طرح در فاز توسعه 12 هزار هکتار از اراضی زراعی در قالب این طرح کشت شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی فارس، محمدمهدی قاسمی هدف از اجرای این طرح را افزایش 30 درصدی در تولید و عملکرد گندم برشمرد و افزود: با اجرای این طرح در مدت چهار سال میانگین عملکرد گندم فارس از ۴،۷ تن در هکتار به بیش از ۷ تن افزایش خواهد یافت.  به گفته وی پروژه مذکور در سال زراعی جاری در هشت شهرستان اقلید، مرودشت، فسا، داراب، کوار، فیروزآباد و سپیدان با محوریت توسعه کشاورزی حفاظتی شامل کشت به روش بی خاک ورزی، حفظ بقایای گیاهی پس از برداشت و اجرای تناوب زراعی مناسب در مزارع گندم به اجرا در آمده است.
قاسمی از برنامه‌های‌اجرایی این طرح به توسعه کشت روی پشته‌های‌عریض و بلند در مزارع فاقد شوری، توسعه کشت کف کار در مزارع شور، استفاده از بذور پر محصول جدید و کاهش میانگین مصرف بذر در هکتار به زیر ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار اشاره کرد و گفت: تغذیه بهینه با استفاده از آزمون خاک، مبارزه با عوامل خسارت زا از جمله مراقبت از سلامت گیاه و برگ‌های‌زیر پرچم با مصرف ترکیبات قارچ کش حداقل در دو مرحله، توسعه سامانه‌های‌آبیاری تحت فشار به ویژه آبیاری تیپ و ایجاد راهروهای ثابت به منظور انجام اقدامات به زراعی در مزارع گندم ازدیگر برنامه‌های‌اجرایی این طرح است.  وی بیان کرد: در پایان چهار سال اجرای طرح حدود ۱۲۰ هزار هکتار از مزارع گندم فارس زیر پوشش این پروژه قرار‌می‌گیرند. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی