[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۰۹
  • دوره جدید

امنیت و سیاست، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

عجب خط سرخ و ماندگاری دارد این مذهب شیعه که از ابتدا تاکنون همچنان ساری وجاری است ولب تشنگان ومقربین را به‌سوی خود فرا‌ می‌خواند. حضرت امام(ره) دراین باره فرموده‌اند، خط سرخ شهادت، خط آل محمد وعلی است وافتخار شهادت از خاندان نبوت به ذریه و پیروانش به ارث رسیده است.
شهادت یک میراث نبوی است که پیروان خط ولایت با آغوش باز از آن استقبال‌می‌کنند و این عزت را تنها‌ می‌توان خاص طاهرانی دانست که از دنیا دل کنده‌اند وبه آسمانی شدن ‌می‌اندیشند. هرچند درسال‌های گذشته  برخی عناصر داخلی ضربات سنگین وجبران‌ناپذیری را برپیکر اعتقادات مردمی وارد آورده‌اند اما چنین رویدادهایی که نیازمند واکاوی دربه مسلخ فرستادن یک فرمانده عالی‌رتبه به میدانی جنگی درخارج مرزهای این ملک دارد، به یک رویداد مهم تبدیل‌می‌شود. رویدادی که از اوج توجهات ملت به روند فعالیت‌های ‌جاری حکایت دارد...

توجهی که درانتشار خبر شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی‌ می‌تواند به یک حرکت حمایتی ومعنوی تبدیل شود. این بدان معناست که ملت دوست را از دشمن تشخیص‌ می‌دهد و باید روی این سرمایه‌های‌اجتماعی در هر شرایطی حساب کرد.
باید پذیرفت که مردم درست تشخیص‌می‌دهند ودرست انتخاب‌می‌کنند هرچند ممکن است گاهی از روی شرم وحیا بعضی مطالب را به زبان نیاورند و یا واکنشی نشان ندهند ویا به احترام ولی‌امر خود سکوت کنند اما قلباً درست ارزیابی ‌می‌کنند ودرست تشخیص‌می‌دهند. همان‌هایی که با هزار وعده فکر‌ می‌کنند مردم را فریب داده‌اند و از تنگه انتخاب گذشته‌اند باید بدانند مردم در نهایت آنان را مورد ارزیابی و برخورد قرار خواهند داد.
حالا با ابراز احساسات ملی نسبت به شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی روبرو بودیم. ابرازاحساسی که حکایت از تشخیص درست ملت دارد. مردم همچنان به سپاه وعناصر فعال درآن اعتماد دارند وآن‌دسته از وارستگانی که در این نهاد جان خود را فدای امنیت مردم‌ می‌کنند و از سیاست کناره‌ می‌گیرند بخوبی تشخیص ‌می‌دهند. یکی از سفارشات مهم و اصلی بزرگان کشور به نیروهای مسلح همین حفظ حدود وفاصله با سیاست است. فاصله‌ای ‌که بدون آلودگی آنان را به درجات عالی  ومحبوبیت‌های‌ ملی‌ می‌رساند.
راه این امیران وسرداران با راه آن‌ دسته از فعالان حوزه سیاست واقتصاد جداست و می‌توان به جرأت گفت در مسیر این پاکان هیچ نقش و نگاری از آن وابستگی‌های‌حزبی وگروهی نیست. 
نقطه سرخط-  با اتفاقات پیش آمده درحوزه سیاست واقتصاد وتأثیر‌پذیری حوزه اجتماعی از آن باید فعالان حوزه‌های‌ مختلف در کشور را به دو دسته فارغ از نگاه به دو حزب وجناح سیاسی چپ و راست تقیسم‌بندی نمود. دو حزبی که با یکدیگر درحال تقابل برسر منافع شخصی وگروهی خودهستند وکاری به رفاه ومعیشت خلق ندارند. دو جناحی که از هر فرصتی برای حضوردر بازار وکسب منفعت استفاده ‌می‌کنند. فرصتی‌هایی که برای آنان تنها یک عکس یادگاری ونمایش آن درفضای مجازی است تا خود را درمتن محبوبیت بزرگان قرار دهند وبقولی با توجه به شرایط معلوم خود دست به استحاله بزنند.
خیلی واضح ‌می‌توان گفت ما دوحزب بیشتر نداریم حزب، الهی وحزب شیطانی. حزب، ‌الهی همان حزبی است که متوسلان به آن درشمار مدافعان ملت و امنیت ملی هستند و در این راه از جان مایه گذاشته‌اند و دسته دوم کسانی هستند که برسر دنیا و مطامع آن دست به یقه هم شده‌اند ودریک کلام یقه پاره‌ می‌کنند.
اتفاقات اخیر نشان داد چه کسانی درخط مقدم هستند و چه کسانی پشت جبهه فرصت‌طلبی ‌می‌کنند. حالا امنیت را در دو بخش‌ می‌توان تعریف ومورد تحلیل و بررسی قرار داد. امنیت داخلی وخارجی. تکلیف امنیت مرزی و برون‌مرزی ما روشن است چرا که اجازه تحرک وتجاوز به هیچ کس داده نخواهد شد وکشور درحالت پدافندقوی دربرابر تجاوز قرار دارد. اما باید نگاهی به امنیت داخلی به عنوان یک چالش بزرگ داشته‌باشیم. حوادث اخیر و پیوسته نشان ‌می‌دهد که هستند عناصری که امنیت داخلی را مورد تهدید قرار دهند. اینان با رجز خوانی خیابانی و ایجاد آشوب لاجرم بخشی از بنیه دفاعی را به خیابان‌ها‌ می‌کشانند و به خیال خود آنان را درمقابل مردم قرار می‌دهند اما باید دید آغاز‌کنندگان این آشوب چه کسانی ویا چه اهدافی هستند.
مردم مدت‌هاست این عناصر را درخیابان‌ها تنها گذاشته‌اند چرا که راه اصلاح از آتش‌بازی خیابانی نمی‌گذرد و باید پیام اصلاحات را از مجرای قانونی بدست اهلش رساند.
مع‌الوصف گروه دوم درحال موج‌سواری هستند وهرگاه منافع خودرا در خطر بیابند آماده ایجاد آشوب وناامنی هستند گروهی که امروز وبا تحولات پیش رو منافع خود را بشدت درخطر یافته‌اند. باید امیدوار بود مردم درست انتخاب کنند وانتخاب شوندگان دست بکاری بزنند که مردم از آنان در میسر رفاه و معیشت خود انتظار دارند. خاکریز‌های‌امروز همین تریبون‌ها‌ست و امنیت درپس همین روزهای سیاست تأمین ‌می‌شود. باید دید مردان سیاست درپشت این خاکریزها چه می‌کنند و تدابیر آنان برای فردای ایران چه نتایجی خواهد داشت.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی